Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Bahariye Kasrı | Ansiklopedik Bilgi |

Bahariye Kasrı Osmanlılar döneminde, İstanbul’da Eyüp ve Silâhtarağa arasında, Haliç kıyısındaki kasır idi.

Kimin tarafından ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

Bununla birlikte “Bostancıbaşı Defterleri “nde kaydı vardır.

Osmanlı hükümdarları yazın Haliç’te yaptıkları gezintiler esnasında bu kasra uğrayarak, istirahat ederlerdi.

III. Selim’in böyle bir istirahatı esnasında (1807) oturduğu sedirin yastığının altından yılan çıktı.

Bir kaç gün sonra da, Rumelikavağı Kalesinde lâz yamakların başkaldırmaları sonucu, padişah tahtından inmek zorunda kaldı.

Bu olay sebebiyle kasr uğursuz sayılarak terkedildi.

II. Mahmud (Saltanatı: 1808-1839) burasını yıktırarak yerine kışla ve iplikhane inşa ettirdi.

Sadrazamlığa yeni tayin olunan kişi, eğer Rumeli tarafından geliyorsa, Davutpaşa’da karşılanır, oradan Bahariye Kasrı’na götürülerek kendisine, “yemeklik” adı verilen bir ziyafet çekilirdi.

Bir yanıt yazın