Bahayi-i Küfri

Bahayi-i Küfri (? -1660) Müneccimbaşı ve divan şairi.

İstanbul’da doğdu.

Asıl adı Hasan’dır.

Çağında astronomide büyük ün yaptı.

“Hezeliyat” ve “Ahkâm-ı külliye” isimli iki eseri vardır.

Bir cevap yazın