Bahçeli Hamam – Beyoğlu | Ansiklopedik Bilgi |

Bahçeli Hamam – Beyoğlu Beyoğlu İstiklâl Caddesi’nde aynı addaki hamamdır.

Külhan kapısı cadde üzerindedir, genellikle kepengi inik olarak durur.

XVII yüzyıl sonlan ile XVIII. yüzyıl başları arasında inşâ edildiği sanılmaktadır.

Yapısı, çeşitli tamirler sebebiyle bir hayli değişikliğe uğramıştır.

II. Abdülhamid döneminde Ragıp Paşa Rumeli Hanı’nı yaptırırken hamamı da kendisine mülk edinmiştir.

Soyunma odaları camekân kısmında ve üst kattadır.

Soğukluğunun sağ tarafında iki temizlik hücresi, solunda da iki ayak yolu vardır.

Asıl hamam bölümünde ise iki halvet ve dokuz kurna mevcuttur.

Ortadaki göbek taşı diktörtgen biçimindedir.

1890 tarihinde Türkiye’yi ilk olarak ziyaret eden Japon denizcilerine bu hamam tahsis edilmiş, Japon tayfalar burada parasız yıkanmışlardı.

Bir cevap yazın