Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Coğrafya

Bahreyn,Tarihi,Coğrafi Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Bahreyn Basra körfezinde adalar üstünde devlet. 536 000 nüf. (1992 tah.).Arapça’da bahr deniz demektir.

Bahreyn hakkında ansiklopedik bilgi

Bahreyn ise “iki deniz” anlamına gelir.batısında Suudi Arabistan yer alır. Kuzeybatıdan, 25 Kasım 1986 kullanıma açılan ve 25 km. uzunluğundaki Kral Fahd Geçidi ile deniz üzerinden karayolu ile Suudi BahreynArabistan’a bağlanmıştır.

Bahreyn 3 büyük adadan meydana gelir. En geniş adası Bahreyn Adasıdır, 48 km uzunluğunda ve 19,3 km genişliğindedir.

Baş şehri Manama, bu ada üzerindedir. Diğer büyük adaları Muharrak ve Sitra’dır. Kıyıları nakliyat ve gemilerin yaklaşması için elverişlidir.

Adalar genel olarak denizden çok yüksek değildir. En tepe noktası 137 m ile Bahreyn Adasındaki bir tepedir.

İşsizlik, özellikle gençler arasında, petrol ve su kaynaklarının kaynaklarının azalması ile birlikte devletin en büyük sorunlarındandır.

2008’de işsizlik oranı %4 olarak tespit edilimiş olmasına rağmen kadın nüfusunun %85’i ülkede çalışmamaktadır.

Söz konusu %4 olarak belirlenen işsizlik oranı içerisinde kadın nüfusunun işsizliği dahil edilmemeşti.

2007’de ise Bahreyn arap bölgesindeki ilk işsizlik sigortası hakkı veren ülke olmuştur.

İşsizlik sigortası yanısıra, çalışma koşullarında da çeşitli gelişmeler sağlanmaktadır.

Ekonomide tarihsel olarak Bahreyn, petrol üretimi ve inci üretimi ile tanınmaktadır.

Fakat 20. yüzyılda petrol tüketiminin artması ile Petrol tüm arap ülkelerinde olduğu gibi, Bahreyn’de de lokomotif güç olmuştur.

Petrol ticaretinin; ülke ihracıtındaki oranı %60, ülke gelirlerindeki oranı %60, Gayrısafi Yurtiçi Hasıla’daki (GYH) oranı %30’dur.

1985 yılından bu yana petrol fiyatlarındaki değişikliklerle Bahreyn Ekonomisi dalgalanan bir ekonomi şeklini almıştır.

Örneğin 1990-1991 Körfez Savaşı sürecinde ve sonrasında olduğu gibi.

İletişim ve Ulaştırma faaliyetlerinin ülkede çok hızlı gelişmesi ile ülke yabancı yatırımcılar için bir çekim merkezi oldu.

öyle ki Amerika Birleşik Devletleri ile 2004 yılında serbest ticaret anlaşması imzaladı(US-Bahrain Free Trade Agreement). Söz konusu anlaşma ile iki devlet arasındaki gümrük vergileri azalacaktır.

Bahreyn Tarihi

Şubat 1987’de açılan ve ülkeyi denizden Suudi Arabistan’a bağlayan Kral Fahd yolu, ekonominin temel direklerinden biri olan turizme büyük katkıda bulundu, öbür arap ülkelerinden farklı olarak içki satışının serbest olması ve adada bulunan gece

Bir yanıt yazın