Bahriye Nezareti Nedir

Bahriye Nezareti Nedir Osmanlı İmparatorluğu’nda Deniz Kuvvetlerini sevk ve idare eden makamın adıdır.

İmparatorluğun ilk dönemlerinde Donanma Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri’yle ilgili bütün işler kaptan-ı derya (kaptanpaşa)’ların sorumluluğu altında idi.

Bahriye Nezareti Nedir
Bahriye Nezareti , Osmanlı İmparatorluğu’nda Deniz Kuvvetlerini sevk ve idare eden makamın adıdır.

1867’de “Bahriye Nezâreti” kurularak bu idarenin başına “Bahriye Nâzırı” getirildi.

Kaptan-ı deryalık bir ara (1876) yeniden kurulduysa da bir yıl sonra tekrar “Bahriye Nezâreti” teşkilâtına dönüldü.

Ankara’da Büyük Millet Meclisi Hükümeti kurulunca Deniz Kuvvetleri’yle ilgili bütün işler Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki bir daireye verildi (1920).

1924’de Bahriye Vekâleti kuruldu.

Sonra bu vekâlet de kaldırılarak Deniz Kuvvetleri’yle ilgili işler yeniden Millî Savunma Bakanlığına bağlandı (1927).

Bugün, Osmanlılarda “Bahriye Nezâreti”nin gördüğü işler Millî Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca yürütülmektedir.

Bahriye Nazırları Listesi

Osmanlının son hükümetine kadar Bahriye Nâzırlığı yapmış olanlar şu şahıslardır:

1- Hakkı İsmail Paşa (18 Mart 1867)

2- Mahmud Nedim Paşa (8 Mart 1868)

3- Ferid Abdülhamid Paşa (11 Eylül 1871)

4- Fosfor Mustafa Paşa (7 Aralık 1871)

5- Sâmih Paşa (29 Ocak 1872)

6- Morali İbrahim Paşa (3 Mart 1872)

7- Ahmed Esad Paşa (1 Ağustos 1872)

8- Fosfor Mustafa Paşa (12 Ekim 1872 ikinci defa)

9- Nâmık Paşa (6 Kasım 1872)

10- Hüseyin Avni Paşa (5 Ocak 1873)

11- Hasan Rıza Paşa (16 Şubat 1873)

12- Kayserili Ahmed Paşa (15 Haziran 1873)

13- Ahmed Esad Paşa (28 Ocak 1875 ikinci defa)

14- Rauf Paşa (26 Mayıs 1875)

15- Haşan Rıza Paşa (20 Eylül 1875 ikinci defa)

16-Nâmık Paşa (3 Ekim 1875 ikinci defa)

17- Hasan Rıza Paşa (22 Kasım 1875 üçüncü defa)

18- Lofçalı Derviş Paşa (13 Ocak 1876)

19- Abdülkerim Nadir Paşa (20 Nisan 1876)

20- Kayserili Ahmed Paşa (6 Mayıs 1876) (14 Haziranda yeniden “Kaptan-ı Derya” adını aldı)

21- Rauf Paşa (1 Ocak 1877 ikinci defa)

22- Said Paşa (26 Aralık 1877)

23- Morali İbrahim Paşa (5 Mart 1877 ikinci defa)

24- Vesim Paşa (5 Temmuz 1877)

25- Rasim Paşa (1 Şubat 1879)

26- Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa (12 Ocak 1881)

27- Ahmed Ratıb Paşa (1 Aralık 1882)

28- Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa (3 Aralık 1882 ikinci defa)

29- Celâl Bey (27 Temmuz 1903)

30- Hasan Rahmi Paşa (27 Aralık 1906)

31-Arif Hikmet Pasa (15 Ağustos 1908)

32- Hüseyin Hüsnü Paşa (27 Ocak 1909)

33- Ali Rıza Paşa (14 Şubat 1909)

34- Emin Paşa (31 Mart 1909)

35- Emin Paşa (22 Nisan 1909)

36- Arif Hikmet Paşa (5 Mayıs 1909 ikinci defa)

37- Halil Paşa (12 Ocak 1910)

38- Hakkı Paşa (2 Nisan 1910)

39- Mahmud Muhtar Bey (26 Kasım 1910)

40- Salih Paşa (13 Haziran 1911)

41- Mahmud Muhtar Paşa (2 Temmuz 1912 ikinci defa)

42- Hurşit Paşa (14 Ekim 1912)

43- Çürüksulu Mahmud Paşa (14 Temmuz 1913)

44- Cemâl Paşa (6 Mart 1914)

45- Rauf Bey (Orbay) (14 Ekim 1918)

46- Ali Rıza Paşa (23 Kasım 1918, ikinci defa)

47- Şakir Paşa (23 Mart 1919)

48- Avni Paşa (12 Nisan 1919)

49- Salih Paşa (21 Temmuz 1919 ikinci defa)

50- Esad Paşa (14 Mart 1920)

51- Kara Said Paşa (5 Nisan 1920)

52- Hamdi Paşa (5 Ağustos 1920)

53- Salih Paşa (22 Ekim 1920 üçüncü defa)

54- Ziya Paşa (23 Nisan 1921)

55- Salih Paşa (13 Haziran 1921 dördüncü defa)

Bir cevap yazın