Balatizade Kemali Mehmed Çelebi Kimdir,Hayatı

Balatizade Kemali Mehmed Çelebi Kimdir,Hayatı ,Mirhond’un Ravzat-us-Sa-fa fi Siret-il-Enbiya ve’l-Muluk ve’l-Hülefa’sının islamiyete kadar olan kısmının Tercüman-üd-Düstur fi Havadis-il-Erman re’d-Duhur (Zamanın olayları Hakkında Düsturların Tercümesi) adıyla Türkçeye tercüme etti.

Bu arada Mesnevî’yi de kısmen açıkladı. Yazmaya başladığı Tarih-i Umumi’yi’ (Genel Tarih) tamamlayamadı. Şiirle de uğraştı.

Bir cevap yazın