Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Bali Hoca Mescidi | Ansiklopedik Bilgi |

Bali Hoca Mescidi Eyüp’te Kemikçi Sokağı’ndadır.

III. Murad devrinde Bâli Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Bâli Efendi de mescidin haziresinde gömülüdür.

Hadîkatü ‘l-Cevâmi” mescidden;

“Eyyuh ’da Eski-Yeni Hamam yakınındadır, banisi Abdullah Bâli Efendidir. ” diye bahsetmektedir.

Mescidin sokağında I. Ahmed’in imamlarından Şeyh Abdülkadir Efendi’nin sebilli türbesi vardır.

I. Dünya Savaşı’nda depo olarak kullanılan mescîd, harâb olduğundan bir kaç kez onarım görmüştür.

Bir yanıt yazın