Balık Ağları

Balık Ağları,Amatörlere asıl gerekli olan sade ağların (uzatma) fanyalı, fanyasız gibi iki çeşididir.

Bunlardan başka dalyan ve trol (trawl) da kendilerine özgü birer ağ çeşitleridir.

Ağları, tor, torba, mantar yakası ve kurşun yakası olarak dört kısımda tanımlayabiliriz.

Tor, denizde duvar gibi dik duran ve balıkların iriliklerine göre göz büyüklükleri değişen ağ kısmına; torba, bazı ağlarda balıkların sürülüp toplandıkları derin ceplere; mantar yakası, ağın, suda dik durmasını sağlayan ve üst tarafa sıralanan mantarların bulunduğu kısma; kurşun yakası ise torun alt kısmına sıralanıp dibe inmesini sağlayan kurşunlu alt tarafına denir.

Yakalar, kalınca bir sicimle örülen, en çok bir karış eninde olan (sardon) adındaki kuşak ağlarla çevrilir.

Sardonlar, hem mantarları ve ağır kurşunları taşır, hem de iplikleri çok ince ağları hırpalanmaktan kurtarır.

Ağ yükseklikleri ne olursa olsun kurşun yakası mantar yakasından daha ağır olduğundan ağlar dikine dibe çökerler.

Sade ağlarda balıklar ağ gözlerine kulaklarından, fanyalı ağlarda da torla beraber fanynın büyük gözlerinden geçerek, adeta bir torbanın içinde imiş gibi yakalanırlar.

Her ne kadar büyük ağlarla uğraşan, her ağ döşeyişte çok miktarda balık kaldıran amatörler varsa da, bizim değineceğimiz ağcılık, amatörlerin yem tutmak için deniz, göl ve derelerde kullanacakları kesme ve çevirme ağlardır.

Uzatma Ağı Nedir?

Amatörlere yem sağlayan ağ uzatma ağdır. Bu ağ lüfer avlarında gerekli olan taze yem tutulmasında çok aranır.

Amatör ağlarının boyları en azından 25 – 50 metre arasında değişir.

Amatörler için bu kadarı yeterlidir. Daha uzun ağlar da kullanılabilir. Uzatma ağlar fanyalı ve fanyasız (sade) olarak iki çeşittir.

Gerekli olan yem genellikle uskumru, istavrit, izmarit gibi akyem balıklar olduğundan uzatma ağların gözleri avlanacak balığa göre değişir. Ağ gözlerinin büyüklükleri düğümden düğüme milim olarak ölçülür.

Uskumru için ağ gözü 20-24 milim, istrangiloz, izmarit ve istavrit için (15-17) milimdir.

Palamut ve lüfer ağlarının göz büyüklükleri ise (35 – 40) milimetre arasında değişir.Uzatma ağ, kıyıya paralel veya dikey atıldığı gibi iki ucu kıyıyı bulmak üzere ay şeklinde de döşenebilir.

Oturtma ağ

Bu ağ, daha çok kıyılardan kullanılır. Büyüklük ve küçüklükleri amatörün zevkine ve kullanıldığı yere göre değişir.

Oturtma ağlar, bir tel çembere geçirilerek ya bir sırıkla veya diğer bir suretle istenilen yere bırakılır.

Avlanmak istenen balıklar üzerinden geçerken süratle kaldırılarak ağın içinde kalan balıklar torbalaşan yerden rahatlıkla alınır.Ağ çembeleri yuvrlak veya dikdörtgen şekilde olabilir. Bunun için bir sistem yoktur.

Oturtma ağlar, büyüklükleri, kullanıldığı suya veya yere göre düzenlenmek suretiyle denizde kefal, gümüş gibi balıklardan başka, derin sularda İstakoz, pavurya, tatlı sularda kerevides için de kullanılır.

Ağın ortasında bir iki yere işkembe parçaları bağlamak yemlemeye yeterlidir.

Ağları belirli aralıklarla sudan kaldırarak ayakları ağ gözlerine takılan İstakoz ve kerevidesler alınarak tekrar suya bırakılır.

Oturtma ağın kullanıldığı kıyılık yerlerin alt ve üst taraflarında denize düz beyaz taşlar konmalıdır.

Balığın gelişini gözleyen amatör, beyaz taşlar üzerinden geçen balıkları rahatlıkla görerek harekete geçer ve ağı kaldırır.

Oturtma ağla gümüş balığı avında gözetleyici balığın geldiğini haber verdiği zaman ağ başındaki arkadaşı ağın üstüne bir avuç kum serperse, kumun şıpırtılı sesine koşarak ağın üstünde kümelenen balıklar rahatça yakalanır.

Fanyalı Ağ Nedir?

Küçük gözlü ağ torlarının iki tarafına mantar yakasından kurşun yakasına kadar göz büyüklükleri (15-20) santim olan çok iri gözlü iki ağ donatılır. İki taraflı ve büyük gözlü bu ağın adı (fanya) dır.

Fanya ağın iplikleri tor ağ iplikleri gibi ince ipliklerdir. Fanyaların arasında kalan ve tor denen ince gözlü ağın yükseklik boyu fanyadan en az yarım misli yüksek olmalıdır. Ağa vuran balık, toru fanyaya sokar ve meydana gelen torba içinde kalarak yakalanır.

Vinter ağı

Daha çok tatlısularda kullanılan bir av aracıdır. Uçak alanlarındaki hava işaret torbsına benzer.İnce uzun bir torun içine gittikçe küçülen ağaç veya demir çemberlerin sıralanması iie olur.

Suda dik durması için ağaç çember tercih edilir.Ağın uzunluğu genellikle 1-1,5 kulaçtır.

Yerine göre küçülebilir.Bu ağlar tatlısularda çok kullanılır. Büyüklüklerine göre yayın, sazan, sudak ve turna balıklan tutulur. Küçük torlu bir çeşitleri de kerevides avında kullandır.

Bir cevap yazın