Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Balık Morfolojisi ve Anatomisi | Ansiklopedik Bilgi |

Balıkların morfolojik özellikleri,Balık anatomisi,Balık Morfolojisi ve Anatomisi,Yılanbalığmın pulları küçüktür ve bedenini kaygan hale getiren kaim sümüksü maddenin oluşturduğu tabakanın altında gizlenmiştir.

Bazı balıklarda pulların çapı 5-6 sm kadar olabilir.

Kaygan, bazen dikenli ya da bölmeli olabilen pullar öylesine serttir ki, balık kemikten bir kılıfla kaplanmış gibidir.

Vatozların derisindeki pullar, az çok çıkıntılı bir dikenin tabanım oluştururlar.

Kirpi balıklarında bu dikenler, balık şiştiği zaman dikleşirler ve uzunlukları 4-5 sm’yi bulur.

Pulların yapısı balıkların çeşitli takımlarında öylesine belirgindir ki, Agassiz, bu özelliği balıkların sınıflandırılmasına temel olarak almıştır.

Balıklarda Kas Sistemi

Balık bedenlerinin en büyük bölümü çoğunlukla kaslardan oluşur.

Dolgun liflerin oluşturduğu kaslar, genellikle beyaz, fakat bazı türlerde de farklı renklerdedir.

Balıklarda, kuyruk başlıca ilerleme organıdır.

Düşey yüzgeçler gerçek bir kürek işlevi gören kuyruğun alanım yalnızca genişletmeye, oysa yan yüzgeçler, yani göğüs ve karın balıklara özgü organlardır.

Balıkların çoğunda, hava kesesi denilen bir organa raslanır.

Bu kese, biri içte (çok ince), öbürü dışta

Genellikle, içerdiği gazın boşaltılmasını sağlayan bir kanalla yemek borusuna ya da mideye bağlanır; ama, kesenin her yandan kapalı bir boşluk biçiminde olduğu türler de vardır.

Bazı türlerde hava kesesi yoktur; bazılarındaysa çok küçüktür.

Genel olarak, hava kesesinin işlevlerinin yüzmeyle ilgili olduğu (içerdiği gaz solunuma elverişli değildir), bir başka deyişle, balıklara güç hare attırmadan belli bir düzeyde kalma olanağı sağlayan hidrostatik bir organ olduğu kabul edilir.

Bazı türlerde de elektrik organlarına raslanır.

Torpil balığında, Malapterurus’ta ve Amerika’ da yaşayan elektrikli yılanbahğında (Gymnotus) elektrik organları büyük ölçüde gelişmiştir ve bu banklara dokunan hayvanlar, şiddetli biçimde sarsılırlar.

Bir yanıt yazın