Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Basiri Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Basiri Kimdir Türk şairi (öl. 1535).

Birçok şuara tezkirelerinde acem olduğu yazılı ise de kendisi türktür.

Hasan Çelebi ve Sami tezkirelerine göre Horasanlı, Lâtifi’ye göre İran hududuna yakın bir yerden, Kafzade Faizî’ye göre Bağdatlıdır.

Türkiye’ye sonradan gelip yerleşti.

Âşık Çelebi ve Lâtifî’nin yazdıklarına göre Bayezid II devrinde Câmi ve Nevâı’nin tavsiyesiyle İstanbula geldi ve Nevâî divanını da başşehre ilk defa getirdi.

Basirî’nin elimizde bulunan şiirleri ancak tezkirelerde geçen birkaç mısradan ibarettir.

Divan’ı henüz bulunamadı.

Devrinde geniş bir şöhreti vardı ve padişah ile devlet büyüklerinin meclislerinde sık sık bulunurdu.

Bir yanıt yazın