Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Basra Kaptanpaşalığı | Osmanlı Tarihi Bilgileri |

Basra Kaptanpaşalığı Osmanlı imparatorluğu zamanında Basra’daki deniz kuvvetleri kumandanlığı.

Vazifesi 50 – 60 teknelik donanmasıyla Dicle, Fırat nehirlerini korumak ve Basra körfezini savunmaktı.

XVI. yüzyılda kuruldu, XIX. yüzyıl başlarına kadar devam etti.

İhtiyaç olan gemiler Birecik tersanesinde yapılırdı.

Paşalar İstanbul’dan tayin edilirdi. Paşalığın ihtiyaçları Basra ve Bağdat eyaletlerinden alınan tahsisatla sağlanırdı.

Sonra Kölemenler devrinde Basra mütesellimle idare edilmeye başlanınca, Bağdat valileri Basra kaptanpaşalığının gelirlerine el koydu.

Bir yanıt yazın