Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Batın Meydan Savaşı | Tarih Bilgileri |

Batın Meydan Savaşı 1806-1816 Osmanlı-Rus harbi içinde yapılan bir savaş.

Rus kuvvetleri 26 haziran 1810’da Ruscuk’u kuşattı.

6 Ağustos sabahı taarruza geçen rus kuvvetleri, türk kuvvetleri karşısında yenilgiye uğradı ve birçok kayıp verdikten sonra geri çekildi.

Ruslar, Varna, Razgırad, Kozluca bölgelerinde önemli sayıda kuvvet bıraktıktan sonra, 10 000 kişilik bir kuvvetle tekrar Ruscuk’a ilerlemeye başladılar.

Rusçuk’taki türk kuvvetleri, takviye beklemekteydiler.

Rusçuk seraskerliğine atanan Halil Paşa, 40 000 kişilik ordusunu takviye alarak kuvvetlendirdikten sonra ilerledi ve Bele köyü {Tırnova ile Rusçuk arasında) yakınında 7 000-8 000 kişilik bir rus kuvvetini mağlûp etti.

Bundan sonra Halil Paşa kuvvetleri 28 ağustos’ta Rusçuk batısındaki Batın deresinin batı sırtlarını işgal ederek savunma düzenine geçti.

Ruscuk’u kuşatmış olan rus kuvvetlerine Silistre ve Çirnavut bölgesinden yardım geldi ve ordu sayısı 34 000’i buldu.

Razgırad bölgesinden türk ordusuna takviye kuvvetleri gelmekte olduğunu öğrenen Ruslar, bir an önce sonuca ulaşmak için 8 500 kişilik bir kuvvetle Batın köyü güneyinde tertiplenmişlerdi.

Bu arada Halil Paşa vurularak şehit oldu.

Bunun üzerine diğer kumandanlar Halil Paşanın ölümünü saklayarak, Ruslar ile, geri çekilmek için bir anlaşma yaptılar.

Ancak Ruslar, daha sonra Halil Paşanın ölümünü öğrenince, anlaşmanın onun adına yapıldığını ileri sürerek tanımadılar.

Bu suretle Ruscuk’u kurtarmakla görevlendirilen türk ordusu dağıldı.

Kurtulabilen 6 000 kişilik bir kuvvet Şumnu’ya çekildi.

Batın yenilgisinden sonra iki hafta içinde Ruslar, Ziştovi ve Tırnova’yı aldılar, 27 eylül 1810’da Rusçuk ve Yerköyü de ele geçirdiler.

Bir yanıt yazın