Battal Gazi,Hayatı,Destanı,Kısaca – Özeti

Battal Gazi Müslümanların VII. yy.da Bizans’a karşı yaptığı gazalarda ün yapmış arap kumandanı; Türk ve arap destan hikâyelerinin kahramanı.

Türkler arasında Battal (kahraman) Gazi, Seyyid Battal ve Seyyid Battal Gazi adlarıyla tanınmıştır.

Battal Gazi Hayatı Kısaca

Arap kaynaklarına göre asıl adı Abdullah’tır. Emevî ordularının 717-740 yıllarındaki Anadolu seferlerine katıldı, 740’ta Afyon-‘ karahisar yakınlarındaki Akroinon’da şehit oldu.

Daha sonra Emir Danişmend 1102’de Malatya’yı fethedince Battal ile ilgili arap rivayetleri, Türkler tarafından kahramanlık destanı haline getirildi.

Battal Gazi Destanı Kısaca – Özeti

Menkıbelere göre Battal, Emevi kumandanı Mesleme’nin Bizans’ı kuşatması sırasında (717-718) şehre girer, Ayasofya’yı görür, oradan kıymetli bir haç alarak çıkar.

Başka bir rivayet rum ülkesinde hastalanıp bir manastırda tedavi edildiğini ve kendisine yardım eden kızla birlikte kaçtığını anlatır.

Osmanlı tarihlerinin bazılarında, hattâ Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Battal’ın insanüstü kahramanlıkları anılır.

Battal ile ilgili arap edebiyatında Zelhimme’den yapılan tercümeler XI. ve XIII. yy.lar boyunca Türk-bizans mücadelelerine ait rivayetlerle birle gerek mensur Battalname’ yi meydana getirdi.

XVIII.yy.da Bakaî (öl. 1785) tarafından yazılmış manzum bir Battalname de vardır.

Alevi zümreleri arasında Battal’ı, Haricilerle mücadele etmiş bir alevi kahramanı olarak gösteren destani şiirler yazılmıştır.

Anadolu dışındaki Türklere ait Battal Gazi menkıbeleri Manakıb-ı Gazavat-ı Seyyid Battal’da toplanmıştır (Kazan, 1888).

Bir cevap yazın