Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Battancılar Nedir,Osmanlıda Battancılar | Osmanlı Tarihi |

Battancılar Yeniçeri ocağı için yaptırılan çuhaları döğüp kaplayanlara verilen ad.

Battancılar, çuhaları köylerine götürüp battanladıktan sonra ocağın ambarına teslim ederlerdi.

Rumeli’de (Selânik) bu işle uğraşan üç köy halkı, bu hizmetlerine karşılık vergi ve resimlerden affedilmişlerdi.

Bu üç köyün halkına Battancı neferleri denirdi.

Yeniçerilerle Acemi oğlanların giydikleri, çivit renkli bu çuhalar vücudu sıcak tutardı.

Battancıların başına Battan kethüdası denirdi.

Bir yanıt yazın