Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Batu Han Kimdir,Altın Orda Devleti | Biyografi,Tarih |

Batu Han Kimdir Altın ordu devletinin kurucusu (1204-1255).

Batuhan – Altın Orda Devleti

Cengiz’in torunu ve Cuci’nin oğludur.

Ortaçağda, doğuda devlet, hükümdarın bütün ailesinin ortak malı sayılıyor ve bu ortak malın bazı bölümlerinin idaresi, ailenin çocuklarına veriliyordu.

Cengiz Han da sağlığında topraklarını oğulları arasında böldü.

Babasının ölümü üzerine (1227) Batu Han, onun halefi olarak tanındı.

Fakat ülkesinin hudutları hiçbir anlaşma ile tayin edilmiş değildi.

Devrinde yapılan bütün teşebbüsler ve seferler imparatorluğun bir parçasının menfaati için değil, bütün imparatorluğun müşterek menfaati için yapılırdı.

Batu Han, Rusya ve komşu devletlere karşı yapılan savaşta görevli kıtaların başına geçti, Buz tutmuş Volga’yı geçip (1237), Rusya’yı (1240), Lehistan’ı.

Macaristan’ı ve Dalmaçya’yı (1241-1242) aldı.

Tunayı geçerek Gran şehrini, Bulgaristan’ı ve oradan Eflak ve Buğdan’ı ele geçirerek Volga’daki merkezine döndü.

1243 Yılından sonraki savaşlara katılmadı.

Batu Han zamanında alınan memleketlerden sadece Rusya, Altınordu devletine bağlı kaldı.

Sonraları Batu Han’ın, yeğeni Mengü’yü kağan seçtirmesi üzerine, ailenin diğer fertleri arasında ayaklanmalar oldu.

Neticede Cengiz imparatorluğu Mengü ile Batu Han arasında bölündü.

Bu iki büyük devletin sınırları Talaş ve Çu nehirleri arasındaydı.

Batu Han daha sağlığında hükümdarlık salâhiyetlerinden bir kısmını oğlu Sartak’a verdi.

Rusların zalim bir hükümdar olarak tanımak istedikleri, fakat zamanın seyyahları ve tarihçileri tarafından adaleti, akıllı ve merhametli olarak anlatılan Batu Han, son yıllarını, Volganın doğu kıyısında kurduğu Saray şehrinde geçirdi.

Bir yanıt yazın