Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Baycu Noyan Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Baycu Noyan Kimdir,Moğol kumandanı.

Moğolların Besut boyundandır.

Baycu Noyan Hayatı

İran’a geldi (1229) ve tümen beyi olarak İran ve Kafkas fetihlerine katıldı, ögedey Kaan’ın emriyle Batı İran valiliğine tayin edildi.

Baycu NoyanSelçuklulardan Erzurum’u aldı (1241).

ögedey Kaan ölünce muhtemel sınır kavgalarını Önlemek için Anadolu içlerine ilerledi.

Kösedağ savaşında Selçuk Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev’i bozguna uğratarak (1243) Sivas, Malatya, Kayseri v.b. gibi şehirleri aldı.

Antakya beyi Bohemund V Moğol hâkimiyetini tanıdı (1245).

Bayçu Kafkasya’daki huzursuzluklar sebebiyle Tiflise döndü.

Bu arada Keyhüsrev ile barış yaptı ve sembolik denecek az bir vergi koydurdu.

Baycu, Keyhüsrev ölünce Selçuk devletini hâkimiyetine aldı.

Sonra izzeddin Keykâvus Baycu’ya karşı geldi, ama Anadolu’da yapılan Rabat-ı Alâiye savaşında Baycu, Selçuk ordusunu yendi, izzeddin Bizans’a kaçtı (1256) ve yerine daha önce hapsettirmiş olduğu Rükneddin IV Kılıç Arslan getirildi.

Bu arada Baycu ordusuyla İran’a girmiş olan Hülâgu’nun ismailîlere karçı yaptığı savaşlara ve Bağdat’ın fethine katıldı.

Böylece İlham devletinin kuruluşuna zemin hazırlayan Baycu, Hülâgu’nun emriyle idam edildi.

Bir yanıt yazın