Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Bayezid-i Bistami Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Bayezid-i Bistami Kimdir,Horasanlı ünlü sofi (?-874).

Bayezid-i Bistami Hayatı

Asıl adı Tayfurdur.

İlk melâmetîlerdendir.

Tasavvufa yönelmeden önce hanefî fıkhı ile uğraştı.

Ebu Ali el-Sindî’den varlık birliği ilmini öğrendi.

Bayezid-i BistamiPeygamber’in miracı gibi bir miraç iddiasında bulunduğu için sünnet ehli bilginlerinin düşmanlığını kazandı ve memleketi olan Bistam’da inziva hayatı sürmeye başladı.

Yazılmış eseri yoktur.

Ancak onun vecd halinde söylediği sözleri toplayan mecmuaların parçaları bugüne kadar gelmiştir, ölümünden 100 sene sonra müridleri, Tayfuriye tarikatını kurdular.

Bir yanıt yazın