Bayezid Paşa Kimdir,Hayatı

Bayezid Paşa Kimdir, XV. yüzyıl osmanlı vezirlerinden (Amasya ?-Edirne civarında Sazlıdere, 1421).

Yahşi Beyin oğludur, mahlası Celâlüddin idi. Çelebi Sultan Mehmed Amasya’da şehzadeyken onun hizmetinde bulunarak tanındı.

Ankara savaşından sonra şehzadeler arasındaki saltanat kavgasında Çelebi Mehmed’e hizmet etti ve onun hükümdarlığı zamanında birinci vezir oldu.

Karamanoğlu üzerine yapılan seferdeki büyük hizmetlerine karşılık ona Rumeli beylerbeyliği de verildi ve bu iki görevi ölümüne kadar devam etti.

Murad II’nin tahta çıkışından sonra hükümdarlık iddiası ile ortaya atılan Mustafa Çelebi’nin üzerine gönderildi.

Bayezid Paşa derhal Rumeli’ye geçip Edirne’ye geldi ve topladığı kuvvetle Mustafa Çelebi’ye karşı yürüdü.

Sazlıdere’de yapılan çarpışmada kuvvetleri Mustafa Çelebi tarafına geçince kendisi de teslim oldu.

Fakat ona güvenemiyen Çelebi tarafından öldürtüldü ve Sazlıdere’de defnedildi.

Amasya’da cami, imaret ve medresesi vardır ve soyu çağımıza kadar gelmiştir.

Bir cevap yazın