Bayramiye Tekkeleri

Bayramiye Tekkeleri İstanbul’da fetihten sonra kurulan tarikatların ve tekkelerin başında “Bayramiye” gelir.

Bayramilik, önce Anadolu’da daha sonra Rumeli’de yayılmıştır.

Fâtih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin’in Bayramiye tarikatından olması sebebiyle İstanbul’da Bayramiye tekkeleri büyük ilgi görmüş ve sayıları giderek artmıştır.

Bayramiye tarikatı bir çok kollara ayrılır. Bunlar şöyledir:

Akşemseddin’in kurucusu olduğu: Şemsiye kolu,

Akbıyık Abdullah, Hızır Dede ve Aziz Mahmud Hüdâî Efendi’nin mensup olduğu: Celvetiye kolu,

Bursalı Ömer Dede’nin kurduğu: Melâmiye kolu,

Bosnah Hamza Bâli Efendi ’nin mensubu bulunduğu: Hamzaviye Kolu.

İbrahim-i Tennûri Efendi’nin kurduğu: Tennûriye kolu,

İlyas bin Isa Saruhanî’nin mensubu bulunduğu: İseviye kolu,

Himmet Efendi’nin kurduğu: Himmetiye kolu

İstanbul’daki Bayramî tekkelerinin adları ve yerleri özetle şöyle sıralanabilir:

Abdi Baba Bayramî Tekkesi (Eyüp’te).

Abdüssamed Efendi Tekkesi (Hasköy’de).

Akşemseddin Tekkesi (Hırka-i Şerifte).

Cism-i Lâtif Tekkesi (Aksaray’da),.

Divitçiler Tekkesi (Üsküdar’da) Emekyemez Tekkesi (Üsküdar-Salacak’ta) .

Haşimi Osman Efendi Tekkesi (Kasımpaşa’da) .

Helvai Tekkesi.(Süleymaniye’de.

Himmezedâde Tekkesi (Nakkaşbaba’da).

Mehmed Ağa Tekkesi (Çarşamba’da).

Tevil Mehmed Efendi Tekkesi (Altımermer’de).

Bir cevap yazın