Bedri Bey

Bedri Bey (1881- ?)- İstanbul şehreminlerinden ve Polis Genel Müdürü.

İstanbul’da doğdu.

Öğrenimini Numune-i Terakki Rüşdiyesi ve Mülkiye İdâdisi’nde yaptıktan sonra Hukuk Mektebi’ni bitirdi.

Bedri Bey 
Bedri Bey (1881- ?)- İstanbul şehreminlerinden ve Polis Genel Müdürü.

1891’de Askerî Tekaüd Sandığı Mektubî Kalemi’nde devlet hizmetine girdi.

Çeşitli mahkeme üyeliklerinde, , savcı(1881- ?)- İstanbul şehreminlerinden ve Polis Genel Müdürü.

İstanbul’da doğdu.

Öğrenimini Numune-i Terakki Rüşdiyesi ve Mülkiye İdâdisi’nde yaptıktan sonra Hukuk Mektebi’ni bitirdi.

1891’de Askerî Tekaüd Sandığı Mektubî Kalemi’nde devlet hizmetine girdi.

Çeşitli mahkeme üyeliklerinde, , savcılıkda bulundu.

1913’te Polis Müdir-i Umumisi (Emniyet Umum Müdürü) oldu.

30 Nisan 1915’te İstanbul vali vekilliği ile birlikte İstanbul şehreminliğine getirildi.

Bu görevde 7 Temmuz 1917 tarihine kadar kaldı.

Koyu bir İttihad ve Terakkici olduğundan I. Dünya Savaşı Osmanlıların yenilgisiyle son bulunca Cemal Talât ve Enver Paşalar, Almanya’ya sığındı.

Oradan Afganistan’a geçerek Afgan hükümetinin hizmetine girdi.

Kâbil’de Şûrâ-i Devlet (Danıştay) başkanıyken öldü.

Şehreminliği sırasında İstanbul’da başarılı bir uygulama yapamadı.

Savaştan doğan karaborsayı ve yolsuzlukları önleyemedi.

Belediye işlerinden çok siyaset veya polisliği ilgilendiren iş ve meselelerle uğraştı.

Bir cevap yazın