Begonya Çiçeği

Begonya Çiçeği Hakkında Bilgi,  Çalı, otsu ya da sarılıcı bitki biçimindeki bu türlerin çoğu, tropik bölgelerin gür ve nemli ormanlarında kendiliğinden yetişir.

Begonya Çiçeği Özellikleri

Begonya
Begonya Çiçeği  Çalı, otsu ya da sarılıcı bitki biçimindeki bu türlerin çoğu, tropik bölgelerin gür ve nemli ormanlarında kendiliğinden yetişir.

Geçen yüzyılda birçok begonya türü doğal ortamından alınarak dünyanın hemen her yanına götürülmüş, kısa zamanda en beğenilen bahçe ve saksı bitkileri arasına girmiştir.

Bugün begonyaların, melezleme yoluyla üretilmiş 10 binden çok çeşidi vardır.

Bu bitkilere begonya adı, Fransız botanikçi Michel Begon’un onuruna verilmiştir.

Bütün begonya türlerinin boylan oldukça kısa, gövdeleri etli ve suludur.

Ama bu ortak özelliklerin dışında çiçek ve yaprakların biçimi türden türe çok değişir.

Çiçekler bazı türlerde tek tek, bazılarında ikişer ikişer ya da salkımlar halinde açar, renkleri de koyu ya da açık kırmızı, turuncu, san, beyaz ve pembenin değişik tonlarında olabilir.

Yaprakların rengi ve biçimi değişmekle birlikte hepsinin yüzeyi mumsu bir maddeyle kaplı olduğundan kaygan, tüysüz ve cilalanmış gibi parlaktır.

Begonyalar köklerinin biçimine göre gruplandırılır.

Yazın çiçek açan yumru köklü begonyalar en iri çiçekli türlerdir.

Saçak köklü begonyalar kışın çiçeklenir ve daha çok saksı bitkisi olarak yetiştirilir.

Bu gruptan olan Begonia rex türü ve insan eliyle üretilmiş yüzlerce çeşidi en yaygın olan begonyalardır.

Çiçeği az ve gösterişsiz olan bu bitkiler özellikle yürek biçimindeki güzel ve parlak yaprakları nedeniyle hem saksıda, hem bahçelerde yetiştirilir.

Begonyalar tohumdan da üretilebilir; ama bitkiden kesilen bir parçanın toprağa daldırılmasına dayanan çelikleme yöntemi çok daha kolay bir çoğaltma yoludur.

Bir begonya yaprağı kesilip nemli toprağa ya da kuma daldırılırsa, kesilen uç kolayca köklenir ve yeni bir bitki gelişir.

Yaprak yerine gövde ya da kök parçalarıyla da çelikleme yapılabilir.

Begonya

Bir cevap yazın