Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Behişti Ramazan Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Behişti Ramazan Efendi Türk âlimi,şair ve şeyh (Vize ?-Çorlu 1571).

Vizeli Abdülmuhsin Efendinin pğlu.

Halvetiyenin Sünbüliye kolundan Merkez Efendiye intisap etti.

Çorlu’da imamlık ve şeyhlik yaptı, oraya gömüldü. İlmî eserler ve şiirler yazdı.

Eserleri: Divan, Çemşah ve Âlemşah (mesnevi).

Ayrıca Teftâzânî, Mesûd Rûmî, Câmî’nin eserlerine şerhler ve haşiyeler yazdı.

Bir yanıt yazın