Behram Ağa Kimdir,Hayatı

Behram Ağa Kimdir,Osmanlı daıüssaade ağası (öl. İstanbul 1656). Eski Saray ağalığından, Saray-ı âmire dârüssaade ağalığına getirildi (1652).

Osmanlı imparatorluğunun en buhranlı zamanlarından sayılan, Tarhuncu Ahmed Paşa, Derviş Paşa ve İbşir Mustafa Paşanın sadaretleri devrinde, sarayda faal rol oynadı.

Turhan Valide Sultan taraftarı idi. Mehmed IV’ü’ kendi nüfuzu akında tutabilmek için, Hasoda ve Enderun ağalarıyla mücadele etti (1654).

Nihayet sadrazam Süleyman Paşadan alınan mühri hümayunun, Girit serdarı Deli Hüseyin Paşaya gönderildiği sırada, kaymakam Zurnazen Mustafa Paşanın kışkırtması sonucu, İstanbul’da patlak veren Çınar vakasından (veya Vak’a-i vakvakiye) [Mart 1656]’ sonra öldürüldü. Müstebit, fakat cömert bir insandı.

Bir cevap yazın