Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Coğrafya

Belize,Tarihi,Belize Ülkesi | Coğrafya Bilgileri |

Belize,İngiliz Hondurası, Orta Amerika’nın doğu kıyısında; Commonwealth üyesi devlet. — 228 000 nüf. (1992).

Belize,Tarihi,Belize Ülkesi
Belize,İngiliz Hondurası, Orta Amerika’nın doğu kıyısında; Commonwealth üyesi devlet. — 228 000 nüf. (1992).

Küçük bir ülke olan Belize’nin fizikî yapısı, genel olarak iki bölüme ayrılır: Kuzeyde ovalık bölge ve güneyde dağlık ve ormanlarla kaplı bir bölge vardır.

Belize Ülkesi

Doğusunu çevreleyen Karaib Denizinin kıyı kesimleri mercan adacıklarıyla çevrilidir.

Kuzeydeki verimli alüvyon ovaları, memleketin en büyük ve önemli akarsuyu olan Belize Nehri ve kolları olan küçük derecikler tarafından sulanır.

Kuzeydeki ovalar alçak ve bazı bölümleri bataklıklarla kaplıdır.

Güneydeki Maya dağlarındaki en yüksek yer 1122 m yükseklikte Victoria tepesidir.

Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe dağların yüksekliği azalır.

Önemli bir göle sahip olmayan ülkede herhangi bir yayla mevcut değildir.

Belize’de tropikal bir iklim hâkimdir.

Senelik sıcaklık 12 oC ile 33oC arasında değişir.

Senenin en sıcak ayları Şubat ve Mart aylarıdır.

Bol yağış alan ülkenin bölgelere göre yağış dağılımı oldukça farklıdır.

Meksika’ya yakın olan bölgelerde senelik yağış ortalaması 2000 mm iken, güney bölgelerinde bu ortalama 4500 milimetreyi bulur.

Genellikle, Kasım aylarında meydana gelen fırtınalar ve kasırgalar ülkede büyük hasarlar meydana getirirler.

Bu fırtınaların meydana getirdiği hasar sebebiyle daha önceleri Belize City’de olan başşehir, 1961 senesinden sonra iç kısımlardaki Belmopán’a nakledildi.

Tabii kaynaklar bakımından zengin değildir.

Özellikle güneydeki dağlık kesim gür ormanlarla kaplıdır.

İç kısımlara gidildikçe gür ormanlar yerini savanlara bırakır.

Ülkedeki bu gür tropik ormanlarda puma, jaguar, timsah, maymun, çeşitli tropik bölgelere has kuşlar ve hayvanlar yaşar.

Belize’de maden mevcut değildir.

Ülkede nüfusun çoğunluğunu Afrika asıllı siyahlar oluşturmaktadır.

Ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde yerlilerle İspanyolların karışımı olan melezler yaşar.

Güney kesimlerinde ise, Maya soyundan gelen halk çoğunluktadır.

Kendilerine has kültür ve geleneklerini kaybetmemiş olan bu Maya asıllı yerli halk ayrı bir lisan kullanmaktadırlar.

Halkın çoğunluğu ise Creole denen İngilizce kökenli bir dil kullanmaktadırlar.

Halkın büyük bir kısmı Katolik olup, Protestanlar ve Anglikanlar da vardır.

Az sayıda Müslüman da bulunmaktadır.

Halkın çoğu sahil kenarlarında yaşar.

6 ile 14 yaş arası öğrenimin mecburi olduğu Belize’de orta öğrenim yapan oldukça azdır.

Okuma-yazma oranının % 93 olduğu ülkede, Belize City ve Corazal’da yüksek öğrenim yapmak mümkündür.

Birkaç tane haftalık gazetesi bulunan ülkede günlük gazete ve TV istasyonu bulunmamaktadır.

Liman şehri olan ülkenin en büyük şehri Belize City dışındaki şehirleri büyük kasaba niteliğindedir.

Yolların kenarlarında yapılan evlerde yaşayanlar küçümsenemeyecek çoğunluktadır.

Parlamenter bir rejimle idare edilen ülkede parlamentoda çoğunluğu sağlayan partinin başkanı başbakan olarak ülkeyi yönetir.

Ülke tam bağımsızlığını kazanmasına rağmen İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir.

Ülkedeki siyasi partiler PUP (1954) ve UDP (1974).

Ekonomisi tarıma dayalı olan ülkede, ziraat, kuzeydeki ovalarda şekerkamışı ekimi şeklinde yapılmaktadır.

Portakal, muz, greyfurt yetiştirilmektedir.

Ormanlardan elde edilen kereste, çiklet imalatında kullanılan Manilkara zapota ağacı zamkı, tekstil boyacılığında kullanılan bakkam ağacından elde edilen boya, şekerkamışı ve şeker ülkenin başlıca ihraç mallarıdır.

Gıda sanayi, kereste sanayi ve giyim diğer faaliyetlerdir.

Ülkedeki Çinliler ticarette önemli paya sahiptir.

2872 km’lik bir karayolu ağına sahip olan ülkede, uluslararası bir havaalanı bulunmaktadır.

Ülkede 1 Amerikan doları 2 Belize dolarına eşittir.2000 yılı ihracatı 194 milyon dolar, ithalatı ise 750 milyon dolardır.

Belize Tarihi

İlk zamanlar Maya topraklarının bir parçası olan Belize’ye Amerika’nın keşfinden sonra 1500’lerde ilk yerleşenler İspanyollardır.

1600’lü yılların ortasında İngilizler adaya yerleşmişler ve adanın tabii kaynaklarını Avrupa’ya taşıdıkları gibi Afrika’dan insanları getirerek köle olarak kullanmışlardır.

1860 senesinde tamamen İngilizlerin sömürgesi olan Belize, “İngiliz Hondurası” olarak biliniyordu.

1964 senesinde içişlerinde bağımsızlık kazanan Belize, 1980’de Birleşmiş Milletler Teşkilatının denetimi altında yapılacak bir referandumla kendi yönetim şeklini seçme şansına sahip oldu.

Yapılan referandum neticesinde 21 Eylül 1981 tarihinde tam bağımsızlığını ilan etti.

Guatemala buna karsı çıktı ve Belize üzerinde hak iddia etti.

Bunun üzerine, Guatemala tehdidine karşı ülkenin savunması İngilizlere verildi.

1984’te İngiliz birliklerinin çoğu ülkeden çekildi.

Birleşik Demokratik Parti 1984 seçimlerini kazanınca Birleşik Halk Partisi iktidardan çekildi.

George Cadle Price’ın yerine Manuel Esquivel başbakan oldu.

Esquivel hükümeti, ekonominin düzeltilmesine, yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptı.

1987-1988 döneminde dış satım gelirleri yüzde 24, dışalım ise yüzde 11 oranında arttı.

Öte yandan Belize için önemli bir sorun olan göçmenlerle ilgili önlemler alındı.

Son yıllarda Belize’ye akın eden göçmenler ciddi sorunlara yol açmaktaydı.

Bu konuyla ilgili olarak hükümet, bir göçmen yönetmeliği çıkardı ve işverenlere göçmen işçi çalıştırılması konusunda cezai yaptırımlar getirildi.

4 Eylül 1989 seçimlerini, hükümette bulunan Birleşik Demokratik Parti kaybetti.

Eski başbakan George Cadle Price tekrar iktidara geldi (7 Kasım).

1991’de Guatemala’yla diplomatik ilişkiler yeniden kurulup, Belize ve Guatemala arasındaki başlıca sorunlar olan Guatemala’ya uluslararası sulara geçiş için izin verilmesi, iki ülke arasındaki yolcu ve mal taşımacılığı, göç hareketleri gibi konularda anlaşma sağlamak amacıyla görüşmeler yapıldı.

Belize

Bir yanıt yazın