Benjamin Disraeli Kimdir,Hayatı

Benjamin Disraeli Kimdir,(21 Aralık 1804 – 19 Nisan 1881) İngiliz devlet adamı ve yazar.

Yahudi bir aileden gelmesine rağmen, 1817’de anglikan inancına göre vaftiz edildi. Bu, ileride siyasî hayata atılmasına imkân verdi.

Benjamin Disraeli Hayatı

Zamanının bütün romantik aristokrat gençleri gibi, aşırı birtakım acaipliklere kapıldı, önce edebiyatçılığa özendi.

Önce başarısızlığa uğradı, sonra 1826’da Vivian Grey adlı romanıyla az çok başarı kazandı.

1830’da Doğu Akdeniz’de büyük bir geziye çıktı. Dönüşünde 1832’de bölgesel bir seçimde radikal parti adayı olarak seçime girip siyasete atıldı; bu bir başarısızlık oldu.

Tory partisine yanaşmaya başladı. Düşüncelerinden dönüşünü, yazdığı siyasi yergilerde, ilericiliği benimseyen bir tutuculukla açıklamaya çalıştı.

1837’de Avam kamarasına girdi. İngiliz mizacına yabancı gelen gösterişli davranışlarına, çok özentili konuşmasına, doğu menşeli olmakla övünmesine rağmen yavaş yavaş tutundu.

Kısa zamanda Peel’den ayrıldı ve «Peel tarafcıları»na karşı düşüncelerini Coningsby (1844) adlı siyasî romanında açıkladı.

Genç tory milletvekillerinden kurulu bir grubun yönetimini üstüne aldı.

Sybil (1845) adlı ikinci bir romanda sosyal meselelere karşı kaygısını dile getirdi; bu alanda «peel’ci»lerden ve liberallerden daha çok radikallere yakın kaldı.

Liberallerle peel’ciierin tuttuğu ticaret ve sanayi burjuvazisinin çıkarlarına karşı babaerkil monarşik bir devlet düşüncesini savunuyordu: ona göre İngiltere’nin büyüklüğünü taht, kilise ve ulusun birliği koruyabilirdi.

Gelenekçi ve aynı zamanda evrim sağlayabilen bir devlet ülküsüne, hayatı boyunca, bağlı kaldı.

1858’de Derby hükümetine girdi, ama seçim reformu ile ilgili tasarısını ve kendi görüşlerini kabul ettiremediği için bu hükümetin daha 1859’da düşmesine yol açtı.

Benjamin DisraeliBir seçim reformu gerekliydi, kamuoyu bunu gittikçe artan bir istekle gönülden diliyordu; fakat bu reform boyuna parlamentonun altedilmesi güç direnişiyle engelleniyordu.

1866’da Russel’in liberal hükümetince sunulan yeni bir tasarı bu kabinenin de düşmesine yol açtı. Derby ve Disraeli’nin muhafazakârlarla, iktidara gelmelerini sağladı.

Kamuoyundaki huzursuzluğun gittikçe arttığını gören ve kraliçe Victoria tarafından desteklenen Disraeli, liberal projeyi büyük bir atılganlıkla kendine mal etti, onu daha da genişleterek 1867 de meclisten geçirdi.

Şubat 1868’de Derby’nin istifası üzerine Disraeli başbakan oldu, ama birkaç ay sonra seçimler bir liberal hükümeti iktidara getirdi.

Fakat, hiç değilse. Disraeli bundan böyle muhafazakâr partinin itiraz kabul etmez başkanı olarak kaldı ve İngiliz siyasî hayatına Gladston’e ile Disraeli’nin çatışmaları hâkim oldu.

Disraeli, sırtını, dalkavukça bir saygı Ue gözüne girmiş olduğu kraliçenin dostluğuna dayamıştı.

Onun için, 1874 seçimleri muhafazakârlara çoğunluk sağlayınca, Disraeli başbakanlığa getirildi.

1880’e kadar süren bu hükümeti sırasında Disraeli ilgi çekici sosyal reformlar gerçekleştirebildi, fakat çalışmalarını, dünyadaki İngiliz çıkarlarının savunulması için özellikle dışa yöneltti, önce oldukça başarı elde etti.

1875’te Süveyş kanal kumpanyasının hisselerinden önemli bir bölümü satın alındı.

1878’de Berlin kongresi sırasında Rusların yayılma isteklerine engel oldu, 1877’de büyük önem verdiği sömürge siyasetine yeni bir nitelik kazandırarak kraliçe Victoria’yı Hindistan imparatoriçesi ilân ettirdi. Bunlar, hükümetin başına güçlükler çıkaran sömürge maceralarıydı.

Güney Afrika’da Zululara karşı girişilen hareketler, Afganistan’da yerli makamların yanlış işlemleri 1879’da bir sürü yenilgiye, kanlı olaylara yol açtı. 1880’de özellikle, tarım alanındaki İktisadi bunalım yeni bir hoşnutsuzluk yarattı.

Bundan dolayı 1880 seçimleri, 1876’dan sonra lord Beaconsfield unvanını almış olan Disraeli için büyük bir yenilgi oldu.

Bir cevap yazın