Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Benzoil Nedir,Özellikleri,Yapısı | Kimya Bilgileri |

Benzoil Nedir Benzoik asitte bulunan hidroksilin kaldırılmasıyla türeyen C6H5—CO— formülündeki tek değerli kök.

Benzoil’in kök olarak girdiği başlıca bileşikler şunlardır: Benzoil klorür C6H5—COCI, bu madde Benzoilfosfor pentaklorürün kuru benzoik aside tesiriyle elde edilir.

Benzoil Klorür Özellikleri

Keskin kokulu, havaya duman neşreden, 1,2 yoğunluğunda, 198°C’de kaynayan ve su, derişik alkol, alkaliler etkisiyle yavaş yavaş bozunan renksiz bir sıvıdır.

Keşfedilen ilk asit klorürüdür. Benzoilleme ameliyelerinde kullanılır (benzonaftol’un benzofenon’un, benzamid’in üretimi).

Benzoil Klorür Yapısı

Benzoil bromür C6H5—COBr, fosfor tribromürün benzoik aside etkisiyle elde edilir.

0°C’de katılaşan, 218°C’de kaynayan bir sıvıdır.

Benzoil iyodür C6H5—COI, potasyum iyodürün benzoil klorüre etkisiyle meydana gelen ve düşük basınçlarda damıtılabilen 3°C de donan bir sıvıdır.

Benzoil nitrat C6H5—COONO2, benzoil klorürün gümüş nitrat üzerine etkisiyle elde edilen ve nitrolama elemanı olarak kullanılan bir sıvıdır. Benzoil peroksit

C6H5—CO—O—O—CO—C6H5> 110°C’de erir ve ısı etkisiyle patlar.

Oksijenli suyun veya baryum bioksidin benzoil klorür üzerine etkisiyle elde edilir.

Benzoil siyanür veya benzoilformik nitril 66H5—CO—C=N, benzoil klorürün civa siyanürle ısıtılmasıyla elde edilir ve 32°C’de erir, 207°C’de kaynar.

Sabunlaşmayla benzoil formik asit verir.

Bir yanıt yazın