Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Berkyaruk Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Berkyaruk Kimdir Berkyaruk bin Melikşah  (Rükneddîn Ebul Muzaffer), Selçuklu sultanı (öl. 1104).

Berkyaruk Hayatı

Babası Sultan Melikşah’ın ölümü (1092) üzerine. Terken Hatunun yardımıyla sultan ilân edilen kardeşi Mahmud’a karşı, vezir Nizam-ül-Mülk taraftarlarınca Rey’de tahta çıkarıldı.

Sultan Berkyaruk Dönemi

Terken Hatunun ordusunu Berûcird’de bozguna uğrattı. Onunla birleşen dayısı Azerbaycan meliki Kutbeddîn İsmail bin Yakuti’yi Kerec yakınındaki savaşta yendi (1093).

Bu sırada amcası Tutuş bin Alp Arslan da sultanlığını ilân etti; Berkyaruk ise Bağdat’a girerek kendi adına hutbe okuttu (1094).

Tutuş, Berkyaruk’un üzerine yürüdü. Terken Hatunun ve Mahmud’un ölümlerinden sonra Berkyaruk’un kuvveti arttı ve Tutuş’la Rey civarında yaptığı savaşı kazandı (1095).

Bu sırada Horasan’a hakim olan amcası Arslan Argun, bağımsızlığını ilân etti.

Üzerine gönderdiği diğer amcası Börü-Bars öldürülünce Berkyaruk, kardeşi Sencer’i Horasan’a yolladı; kendisi de arkasından gitti.

Arslan Argun bir köle tarafından katledildi. Berkyaruk, Sencer’i Horasan Melikliğine tayin etti.

Berkyaruk’a bir müddet sonra kardeşi Azerbaycan Meliki Muhammed Tabar isyan etti, ilk savaşta Berkyaruk yenildi (1100).

Hemedan civarındaki ikinci savaşta Muhammed Tabar bozguna uğratıldı (1101). Daha sonra Halife el-Mustazhır Billah’ın aracılığıyla anlaştılar.

Muhammed Tabar’a Azerbaycan, Elcezire, Diyarbekir verildi ve melik olarak tanındı.

Sonradan Azerbaycan’daki Sefîd-Rud ırmağı sınır sayıldı ve batısındaki topraklarda Muhammed Tabar, sultan tanındı (1104). Berkyaruk 26 yaşında öldü. İsfahan’a gömüldü.

Bir yanıt yazın