Bermuda Adaları,Tarihi | Coğrafya Bilgileri |

 

Bermuda Adaları Atlantik’te Hatteras burnunun 1 000 km doğu-güneydoğusunda bulunan takımadalar.

İngiltere’nin yönetimindedir; 65.000 nüf. Başkenti Long Island’da ki Hamilıon şehri.

Volkanik taban üzerine oturmuş küçük mercan adalarından meydana gelmiştir.

Muz. narenciye ve turfanda sebze (patates) yetiştirir.

Takımadaların başlıca gelir kaynağı turizmdir, önemli bir hava limanı niteliği taşıyan bu adalarda.

1941 ’de doksan dokuz yıllık bir süre için Birleşik devletlere kiralanmış büyük deniz ve hava üsleri vardır.

Bermuda Adaları Tarih

1515’te İspanyol Juan Bermudez (adaların adı buradan gelir) tarafından keşfedilen Bermuda adaları.

1612’den beri ingilizler’in elindedir.

Avrupalı mülteciler sorunuyla ilgili uluslararası bir konferans (1943) ve S.S.C.B. ile bir Berlin konferansı hazırlamak ve müttefiklerin o devirdeki önemli sorunlar karşısındaki (NATO, A.S.T., v.b.) tutumunu belirlemek amacıyla, İngiltere (W. Churchill). Birleşik devletler (D. Eisenhower) ve Fransa (J. Laniel) hükümet baskanlarım bir araya getiren toplantı burada yapıldı.

 Bermuda Adaları

Bir cevap yazın