Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Bernard Berenson | Biyografi |

Bernard Berenson İngilizce yazan sanat yazarı, Litvanya asıllı (Vilnius yakını 1865-Floransa 1959).

Boston ve Harvard’da, William James’in yanında öğrenim gördükten sonra, Berlin ve Paris üniversitelerinde dersleri izledi; 1920’de Floransa’ya yerleşti.

Bernard BerensonGörüşleri resim ve genellikle batı sanatları tarihini önemli ölçüde zenginleştirdi.

Bunları birçok eserinde açıkladı: Venetian Painters of the Renaissance (Rönesansta Venedik Ressamları) [1894], The italian Painters of the Renaissance (Rönesansta İtalyan Ressamları) [1931]. Sassetta [1946].

Tarihçi olduğu kadar da estetikçi olan Berenson için sanat, ortam veya zamanla bağımlı değildir; kendi kendine yeterlidir.

Sanat bir dildir ve resmin «dokunsal değerler »i, resme bakanın sanatçıyla ilişki kurmasını hattâ işbirliği yapmasını sağlar.

Berenson, Esquisse Pour un Portrait de Soimeme (Kendi Portresi İçin Taslak) [1955] adlı eserinde otobiyografisini yaptı ve öğretisinin ana çizgilerini açıkladı.

Bir yanıt yazın