Besbikos

Besbikos Anadolu’da Kyzikos (Kapıdağı yarımadasının güneyinde) şehrinin doğusunda Rhyndakos (bugünkü Koca Atranos-Kosa) suyunun Propontis’e (Marmara denizi) döküldüğü yerin karşısında küçük ada; bugünkü İmralı adası.

Grek mitolojisine göre adını Besbikos isimli bir Gigant’tan (tek gözlü dev) almıştır. Başka bir efsaneye göre Besbikos adı, daha sonra burada yerleşmiş olan Pelasg’lardan birinin adından gelir.

Bir cevap yazın