Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Beşir Ağa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Beşir Ağa Kimdir Osmanlı darüssaade ağası ( ? – Mısır 1759/1760).

Sarayda terbiye gördü ve önce müsahip, sonra da hazinedar oldu.

1752’de dârüssaade .ağası tayin edildi.

Mahmud I’in ölümü üzerine tahta geçen Osman III, sadrazam reisülküttap gibi daha bazı memurlarla birlikte, ihtiyarlığını bahane ederek, Beşir Ağa’yı da 1755’te azletti ve Mısır’a gönderdi, ölümüne kadar burada kaldı.

Bir yanıt yazın