Beşir Fuat Kimdir,Hayatı,Eserleri | Yazar Biyografileri |

Beşir fuat kimdir Türk yazarı (İstanbul 1852- 1887).

Beşir Fuat’ın Hayatı

İlk öğrenimini Fatih rüştiyesinde yaptı.

Suriye’de iken bir süre Cizvit okuluna gitti.

Mektebi Tıbbiye’yi bitirdi ve askeri doktor olarak orduda görev aldı.

Sultan Abdülaziz’in yaverlerindendi.

Beşir FuatRusya ve Sırbistan savaşlarına katıldı.

Kısa bir süre sonra ve henüz pek genç bir yaşta ordudan ayrılarak kendisini fen, sanat, edebiyat ve felsefe konularına verdi.

Fransızca, Almanca ve İngilizceyi çok iyi bildiği için bu dillerden tercümeler yapmaya başladı.

İlk olarak Âfâk, Şems ve Güneş dergilerine ilim ve fen konularında yazılar yazdı.

Genç yaşta olmasına rağmen, bu yazılarında batı bilim, felsefe ve edebiyatı üzerindeki derin bilgisini gösteren Beşir Fuad, Ahmed Midhat Efendinin dikkat ve ilgisini çekti.

Devrin üstatlarından olan Ahmed Midhat Efendi, Perakende adlı eserinin Beşir Fuad’a ayrılmış kısmında onun Fransızcası için «emsalimiz meyanında cümlemize faikti» der.

Beşir Fuad’m birçok İlmî makale ve kitapları arasında özellikle, türk edebiyatının ilk monografiferi sayılabilecek olan Victor Hugo ve Voltaire adlı eserleri önemlidir.

Bu eserlerinde pozitivizmi savundu.

Beşir Fuad, daha otuz beş yaşında iken geçim sıkıntıları ve aile içi sebepler yüzünden kol damarlarmı keserek intihar etti, önceden vücuduna şırınga ettiği kokainin etkisini ve hayatla ölüm arasındaki izlenimlerini son dakikasına kadar kaydetti, ölmeden önce yazıp bıraktığı mektuplarda cesedinin Mektebi Tıbbiyei Askeriyeye verilmesini vasiyet etti.

Beşir Fuat Eserleri

Beşer (1885), intikad (Muallim Naci ile Victor Hugo konusunda yazışma, 1886), Bedreka-i Lisan-ı Fransevi (Emil Otto’dan tercüme, fransızca gramer, 1885), Almanca Muallimi (Emil Otto’dan tercüme, 1887), Victor Hugo (1886), Voltaire (1887), Mektubât (Fazlı Necib ile Yazışmalar. 1888).

Bir cevap yazın