Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Coğrafya

Beyaz Rusya,Tarihi,Coğrafi Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Beyaz Rusya Eski bir SSCB ülkesidir. Kuzey Avrupa’da yer alır. Başkenti Minsk’dir.

Komşuları batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya Federasyonu ve güneyde Ukrayna’dır.

Beyaz Rusya, diğer BDT ülkelerinin yanında Moskova hükümetine en yakın olanı oldu.

1991’de Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Beyaz

Beyaz Rusya,Tarihi,Coğrafi Özellikleri
Beyaz Rusya Eski bir SSCB ülkesidir. Kuzey Avrupa’da yer alır. Başkenti Minsk’dir.

Rusya, gün geçtikçe dünyaya ayak uydurmaya başlamış ve en nihayetinde liberal dünyaya kendini kabul ettirmiştir.

Beyaz Rusya, Avrupa’da idam cezası veren tek ülkedir.

Ancak, yeni doğalgaz krizi sonrasında zor ekonomik koşullarla karşılaşan Beyaz Rusya yeniden Rusya ile birleşmek için görüşmelerde bulunmaktadır.

Bunun için yapılması gerekli ilk şey olan aynı para birimini kullanma şeklindeki adımların atılması için Beyaz Rusya, Rusya Devlet Başkanı ile görüşme talebinde bulunmuştur.

Beyaz Rusya Coğrafi Özellikleri

Beyaz Rusya toprakları hem tabiî bir bölgeye hem de Beyaz Rusların oturduğu kesime tekabül eder.

Doğudan batıya yönelen 200-340 m yükseltide morenli tepeler çizgisi iki hidroğrafya hazvasını birbirinden ayırır: kuzeyde, orta Dvinanın batı kesimi havzası; güneyde, yukarı Dnieper ile kolu Pripyat’ın meydana getirdiği havza.

Beyaz Rusya topraklarının bütünü, Kuzey Avrupa’nın kozalaklı orman bölgesiyle daha güneydeki ağaçlı step bölgesine geçiş yapan yapraklı orman bölgesi arasında bölünmüştür.

Ormanda tarlalar açılarak ağaçlıksız geniş yerler kazanılmıştır.

Bu alanda keten, çavdar, patates, yemlik bitkiler yetiştirilir.

Beyaz Rusya’nın güneyinde çok özgün bir bölge vardır: Polezya (ağaçlıklı ova).

Bu bölge çok geniş bataklıklardan meydana gelir, bataklıkların yanında çam korularıyla kaplı küçük, kumlu tepeler yükselir.

Beyaz Rusya’da birçok dere ve 11.000 tane göl bulunmaktadır.

Üç tane büyük nehir, ülkenin topraklarından geçmektedir: Neman, Pripyat ve Dinyeper.

Neman, batıya doğru Baltık Denizi’ne akıyor ve Pripyat, doğuya doğru Dinyeper’e akıyor; Dinyeper ise, güneye doğru Karadeniz’e akıyor.yüksek noktası, 345 metre yükseklikteki Dzyarjınskaya Hara (Dzyarjınsk Tepesi), en alçak noktası ise Neman Nehri’nde bulunan 90 metre yükseklikte olan bir noktadır.

Beyaz Rusya’nın ortalama rakımı, deniz seviyesi üstünde 160 metredir.

Ocak ayındaki ortalama ısı derecesi -6°C olmasıyla birlikte ülkenin kışları sert; yazda ise ortalama derece 18 °C ve genellikle serin ve nemlidir.[5] Beyaz Rusya’nın senevi ortalama yağış oranı 550 milimetreden 700 milimetreye dağılır.

Beyaz Rusya Tarihi

Arkeolojik araştırmalar Taş devrinin başlangıcından, hattâ Buzul çağından beri (20 000-30 000 yıl önce) Beyaz Rusya’da insanlara ait konutların bulunduğunu ortaya koydu.

Konutların yapımında mamut kemiklerinden büyük ölçüde yararlanılıyordu.

Beyaz Rusya (Alba Ruthenia) adı XIII.yy.da ortaya çıkar.

Bu adın kaynağı bilinmemekte, geleneksel beyaz giyeceği mi,ülkenin bir kısmını kaplayan kumları mı, yoksa Beyaz Rusya’nın Tatarlara hiç haraç vermemiş olmasmı mı kastettiği anlaşılamamaktadır.

Kuzey asıllı oldukları kuşku taşımayan Smolensk, Turov, özellikle de Polotsk prenslikleriyle ülkenin özgünlüğü erkenden kendini gösterdi.

Polotsk bir süre Kiev ile rekabet etti, sonra X.yy.da yenilerek Kiev topraklarına katıldı.

XIII. yy.daki tatar istilâsından sonra Beyaz Rusya XIV. yy.m başında Litvanya grandükü Gedymin’e boyun eğdi.

XIV. yy.ın ikinci yarısında Litvanya prensleri Polonya’ya ve katolikliğe yöneldi, yönetici sınıflar da onları izledi.

1386’da grandük Jagello’nun Polonya kraliçesi Jadwiga ile evlenmesi Beyaz Rusya’nın Polonya etkisi altına girmesine yol açtı.

Lublin Birliği de (1569) Polonya egemenliğini kesinleştirdi.

Ama XVI.yy.dan itibaren çarlar ülkenin bir kısmını ellerine geçirdiler.

Vilna antlaşması (1656) Rusların ilerlemesini pekiştirdi; Polonya’nın paylaşılmasından sonra (1772, 1773, 1795) Napolyon’un Rusya seferinin (1812) başlıca sahnesi olan Beyaz Rusya’da yoğun bir ruslaştırmaya girişildi.

XIX.yy.ın sonunda bu ruslaştırma hareketine tepki olarak devrimci hareketle ilişkili milli şuur uyandı.

Böylece «Beyaz Rusya sosyalist Hromada» sı kuruldu ve 1905’te ülkeyi tehlikeli devrim karışıklıkları kapladı.

Birinci Dünya savaşı Almanların 1915’ten itibaren Beyaz Rusya’ya girmelerine ve Minsk’e ulaşmalarına (1918) yol açtı.

Almanların ayrılmasından sonra Minskde bir sovyet cumhuriyeti kuruldu (1 ocak 1919).

Barış konferansı 1919’da Polonya ile sınırını dil çizgisi (Curzon çizgisi) uyarınca belirledi.

Ama sovyet-polonya savaşından sonra (1919-1921) Riga barışı (1921) Polonya’nın Beyaz Rusya’nın batısını ilhak etmesini sağladı.

Bu bölge 1939 eylülünde S.S.C.B. tarafından geri alındı.

İkinci Dünya savaşı sırasında Beyaz Rusya, 1940 haziranından 1944 temmuzuna kadar Almanların işgali altında kaldı.

Savaştan sonra Yalta konferansında (1945) Curzon çizgisi yeniden sınır oldu.

Bir rus-potonya antlaşması (ağustos 1945) Polonya lehine küçük bir sınır değişikliğini kabul etti.

1991’de Belarus bağımsızlığını ilan etmiştir.

Belarus’un başkenti Minsk’te Bağımsız Devletler Topluluğu kurulmuştur.

Türkiye; Belarus’u tanıyan ilk ülke olmuştur.

Bir yanıt yazın