Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Beyazıt Devlet Kütüphanesi,Mimarisi,Tarihçesi

Beyazıt Devlet Kütüphanesi İstanbul’da Hürriyet meydanında (eski Beyazıt meydanı) Bayezid II’nin yaptırdığı kütüphane.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Tarihçesi

Beyazıt Devlet Kütüphanesi
Beyazıt Devlet Kütüphanesi İstanbul’da Hürriyet meydanında (eski Beyazıt meydanı) Bayezid II’nin yaptırdığı kütüphane.

Beyazıt külliyesinin imaret bölümünde. (Kütüphanei Umumi, Beyazıt Umumî kütüphanesi, Bibliotheque National de denirdi.) Maarif nezareti İstanbul’da genel bir kütüphane kurmaya karar verince sadrazam Said Paşanın 1882 (1298) tarihli arz tezkeresiyle Saray’dan müsaade alındı ve külliyenin altı kubbeli bölümü Maarif nezaretine devredildi; onarım ve tezyinatını Ohannes usta yaptı.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Mimarisi

400 Metrekare olan ve iki fil ayağına dayanan, altı kubbeli bu bölümün ön ve arka cephesi duvarlarına geniş pencereler açıldı, salonun ön cephe duvarına sarkıtlı mermer kaplama yapıldı ve salonun döşemesinde özel olarak Fransa’dan getirilen parke kullanıldı.

Kütüphane 1884’te, 25 haziran çarşamba günü açıldı.

Kütüphanbde kitap sayısı, yapılan bağışlar (özel bağışlardan Arif Bey’in kitaplığı) devlet yardımı v.b. ile kısa zamanda yükseldi.

Sadrazam ve nazırlar, hanedana mensup kişiler kütüphaneye devama başladılar.

Muhit-ül-Maarif, toplantılarını burada yapmaya başladı.

Okuma hizmetinin yanında kültür çalışmaları için de kullanıldı.

Başkent Ankara’ya nakledilince kütüphane eski önemini kaybetti.

1934 Yılından itibaren «devlet nüshası» da almaya başlayan kütüphanenin buna karşılık faaliyeti azaldı.

1946 Yılından sonra Beyazıt imaretinin diğer bölümleri Vakıflar idaresinden devredilerek düzenli bir şekilde onarıldı ve kütüphaneye katıldı.

Bugün 450 000 yazma kitap, basma kitap, broşür, gazete, dergi v.b.ye sahip olan kütüphane, 200 kişilik okuma salonu, 20 okuyucu alan dergi ve gazeteler salonu, ayrı katalog bölümü, uzunluğu 9 500 m tutan üç kat madenî raf depoları, cilt servisi, matbaası, Atatürk ve Devrimleri salonu… v.d. ile İstanbul’un önde gelen başvuru kütüphanelerinden biridir.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Bir yanıt yazın