Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Beycesultan Höyüğü,Mimarisi,Özet Bilgi | Tarihi Yapılar |

Beycesultan Höyüğü Denizli’nin Çivril kazası yakınında höyük; yüksl. 20 m. Höyükte 1954-1959 yıllarında Seton Lloyd ve James Mellaart tarafından kazı yapıldı.

Beycesultan Höyüğü – Özet

40 Kültür katı tespit edildi.

Bu katlar şöyle sıralanır: 40-20. katlar geç kalkolitik devre aittir.

Burası Orta Anadolu ile Batı Anadolu arasında bir geçiş noktasıdır.

Beycesultan Höyüğü Mimari

Hem doğu, hem de batı tesirlerine açıktır.

Bu katlarda bir köy yerleşmesi görülür.

39-35. Katlarda birkaç duvar parçası bulunmuştur.

36. Katta evler sadece kerpiçtendir.

34. Katta daha eski duvarlarla aynı yönde olmayan yapı kalıntıları vardır.

Bunlar dikdörtgen planlı tek veya çok odalı binalardır. 32-29. Katlarda münferit binalar, iki odalı evler ve depolar görülmüştür.

31. Katta evlerde ortada ocak oluşu dikkati çeker.

28. Katta bir bina tam olarak ortaya çıkarılmıştır.

Daha sonraki katlarda ise köy kuruluşunu andıran evler vardır.

Geç kalkolitik devirden çanak-çömlek kalmıştır.

19-6. Kattaki erken bronz çağma ait kültür katları mimari yönden oldukça zengindir.

Evler ince, uzun dikdörtgen planlı (megaronu andırır) ve kapıları çoğunlukla dar taraftadır.

Yine bu katlarda boğa kabartmalı kutsal mekânlar, dükkân ve sokaklar bulundu.

Çanak-çömlek çok çeşitlidir, özellikle kutsal yerlerde adak eşyası olarak kullanılmışlardır.

Bunlardan gaga ağızlı testiler Ege adaları ve Anadolu hitit keramiği ile benzerlik gösterir.

Çanak çömleklerin biçimleri daha çok hitit İcaplarının prototipleridir.

Ahlatlıbel ve Kusura ile de yakın ilişkileri vardır.

Bir yanıt yazın