Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Beykoz Kasrı,Tarihi,Mimari Özellikleri | Tarihi Yapılar |

Beykoz Kasrı ,Mısır valisi Mehmed Ali Paşa ve oğlu Said Paşa tarafından Sultan Abdülmecid’e hediye olarak İstanbul’da Beykoz’da yaptırılan saray (1854).

Rusların Hünkâr iskelesi antlaşmasından sonra Selvi Beykoz Kasrıburnunda yaptıkları kaba anıtın etkisini yok etmek için yaptırıldı; 200 dönümlük bir koru içinde, kare planlıdır.

Mermerden yapılan kasrın denize ve arkaya bakan yüzlerinde dörder sütunlu birer balkonu vardır.

Ortada yapıyı boydan boya kaplayan dikdörtgen biçimindeki salonun her iki yanma odalar açılır.

Yapı iki katlıdır; çok güzel bir merdiven iki katı birbirine bağlar.

Gerek mimari anlayışı, gerekse içini süsleyen heykelleri bakımından sanat değeri taşır.

Bir yanıt yazın