Beykoz Merkez Camii,Tarihi,Mimari Özellikleri

Beykoz Merkez Camii Beykoz ilçesinde, parkın karşısında, İshak Ağa Çeşmesi’nin bulunduğu meydanda, cadde üzerindedir.

Beykoz Merkez Camii Tarihi

Beykoz Merkez Camii
Beykoz Merkez Camii ,Beykoz ilçesinde, parkın karşısında, İshak Ağa Çeşmesi’nin bulunduğu meydanda, cadde üzerindedir.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde de adı geçen bu caminin inşa tarihi kesin olarak bilinmemekteyse de Bostancıbaşı Mustafa Ağa tarafından on yedinci yüzyıl başlarında yaptırıldığı ileri sürülmektedir. Zamanla fazla harap olan cami, 1224 (1809) tarihinde yeniden yapılmıştır.

Camii binasının giriş kapısının sağ tarafında bulunan bir kitabede de camiin Bostancıbaşı Mustafa Ağa tarafından inşa ettirildiği, Harem- i Has Hazinedarı şehit Selim Ağa tarafından 1224 (1809) yılında esaslı surette tamir edildiği yazılıdır.

Kitabede camiin ilk inşa tarihi yoktur.

Yine 1950- 1955 yılları arasında büyük bir tamir gören camiin ilk mimari şekli tamamen kaybolmuştur.

Her iki tamirde de iki katlı ve ahşap olan ön cephe aynen bırakılmış, geri kalan kısımlar kargir olarak yapılmıştır.

Beykoz Merkez Camii Mimari Özellikleri

Cami dikdörtgen biçiminde taş duvarlı ve üstü kiremit kaplıdır. Kubbeli değildir.

Betondan düz ve bodur bir taş minaresi vardır. Son cemaat yerinin giriş kapısının sağında bulunan ufak mermer kitabede:

“Beykoz Merkez Camii”, Serbostani Mustafa Ağa 1226” yazısı okunmaktadır.

Bundan, büyük tamirin iki yıl sürdüğü, tamirin bitiş tarihin bu kitabede gösterildiği anlaşılmaktadır.

Ahşap olan iki katlı ön cephe dar uzun pencereli ve tavam boyalıdır.

Esas cami binası beton düz duvarlı olup altta büyük, üstte küçük, üstleri kemerli altlı üstlü üçer, mihrap tarafında dörder penceresi vardır.

Cami içinde her iki tarafta dörder direk üzerine oturtulan çepeçevre mahfel yer almaktadır.

Sağ taraftaki mahfel kadınlara ayrılmış olup ince tahta kafesle örtülmüştür.

Tavan düz tahta kaplıdır. Duvarlar dört köşe paneller içinde geometrik şekillerle süslenmiştir.

Çini yoktur,Minber tahtadan yapılmıştır.

Son cemaat yerinin dış tarafında sağlı sollu iki adet asırlık çınar ağacı bulunmaktadır.

Cami avlusunun girişinin solunda, üzerinde “Eseridir Elhac Hüseyin Ağa’ran, 1274” yazısı bulunan üç pencereli, altı köşeli, üstü kubbe örtülü ufak bir bina yer almaktadır.

Bu bina halen “Türkiye Diyanet Vakfı” Beykoz Şubesi olarak kullanılmaktadır.

Beykoz Caddesi üzerinde bulunan camiin etrafı alçak bir duvarla çevrilidir.

Bir cevap yazın