Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Beylerbeyi Sarayı,Tarihçesi,Mimari Özellikleri

Beylerbeyi Sarayı ,(Bağ-ı ferah da denirdi),İstanbul’da Boğaziçi’nde Beylerbeyinin güneyinde deniz kıyısında saray.

Beylerbeyi Sarayı Tarihçesi

Günümüzdeki sarayın çevresi, İstanbul’un fethinden XIX. yy.a kadar osmanlı sülâlesi emlâki arasında İstavroz bahçesi denilen geniş bir parktı.

İlk defa Mahmud II, «İstavroz sarayı» denilen sarayın yerine hassa baş mimarı Kirkor Amira Balyan’a ahşap bir saray yaptırmıştı.

Abdülmecid devrinde yanan (1851) bu sarayın kalıntıları Abdülaziz tarafından yıktırılarak yerine hassa mimarı Serkis Balyan’a baştan başa mermerden olan bugünkü saray yaptırıldı (1864).

Sultan Abdülaziz bu sarayda sık sık oturdu. Türkiye’ye gelen imparatoriçe Eugenie, Avusturya-Macaristan imparatoru Franz Jozef, Karadağ kralı Nikda ve İran şahı Nasıruddin Şah gibi yabancı devlet reisleri bu sarayda konuk edildiler.

Tahttan indirildikten sonra bir süre Selânik’teki Alâtini köşkünde oturmaya mecbur edilen Abdülhamid II Balkan savaşının başlamasından sonra lstanbula getirilerek bu saraya yerleştirildi ve ölene kadar burada yaşadı.

Beylerbeyi Sarayı Mimari Özellikleri

Rönesans ve barok karışımı bir üslupta mermer ve küfekî taşından yapılmış olan sarayın denize bakan yüzü ve içi çok süslüdür; üç yönünde mermer merdivenlerle çıkılan birer kapısı vardır; yapmın içinde giriş katının ortasında on altı mermer sütunu olan büyük bir havuz bulunur; havuzun karsısındaki güzel bir merdivenle üst kata çıkılır; bu katta ise bir hamam vardır; yapının salonları, odaları ve tavanları yaldız bezemeler ve yazılarla süslüdür.

Bir yanıt yazın