Beyşehir – Konya,Tarihi,Konumu | Coğrafya Bilgileri |

Beyşehir,Konya ilinin Akdeniz bölgesi sınırları içinde kalan kesiminde ilçe merkezi; 69.966 nüfus.

Beyşehir gölünün ayağı olan Çarşamba suyunun gölden çıktığı yerde; yüksl. 1 120 m. Konya’ya 92 km’lik bir yolla Beyşehirbağlıdır.

Beyşehirin Coğrafi Konumu

Beyşehir gölünün dogu kıyılarını izledikten sonra Şarkikaraağaç’tan geçen bir yolla İsparta’ya, ayrıca bazı kesimleri bozuk olan diğer bir yolla da Antalya’ya bağlıdır.

Etrafı surlarla çevrili ve dar sokaklı eski mahallesine içeri Şehir adı verilir .

Beyşehir Tarihi

Beyşehir’in Anadolu Selçuklu sultanlarından Alâeddin I tarafından kurulduğu sanılmaktadır.

Anadolu Selçuklularının yıkılmasından sonraki Anadolu beylikleri devrinde Hamidoğullarının elinde bulunan Beyşehir’e ve çevresine Karamanoğulları sık sık hücum etmişlerdir.

XIV. yy. başlarında Hamidoğullarının idaresindeydi.

Osmanlı padişahı Murad I, oğlu Yıldırım Bayezid’e Germiyanoğlu Şah Çelebi’nin kızı Devlet Hatunu alırken burası, Yalvaç, Akşehir, İsparta ile birlikte Osmanlılara geçmiştir.

Yıldırım Bayezid’in 1402’de Anara savaşında Timur’a yenilmesinden sonra Karamanoğullarının eline geçen Beyşehir’i Çelebi Sultan Mehmed kesin olarak Osmanlı devleti sınırları içine aldı.

XVII. yy. ortasına doğru güneyde Bozkır’a kadar uzanan sancak bölgesinin merkezi olmuştur.

Beyşehir Tarihi Eserleri

XIX. yy.da Beyşehir’i görmüş olan F.Sarre’dan eski surlardan iç şehirde bazı parçalar ile bir kapının bulunduğunu öğreniyoruz.

Beyşehir’de Anadolu’nun eski devirlerde bol ormanlı bölgelerinde görülen İran apadanaları biçiminde yapılmış camilerden biri olan Eşrefoğlu camii ve bu caminin karşısında bir medrese ile büyük bir hanın kalıntıları bulunur.

Konya yolu üzerinde küçükçe olan Altın Apa, Kızılören, Hanönü hanları vardır.

Beyşehir gölünün batı kıyısında Alâeddin Keykubad’ın bir yazlık sarayı (Kubadâbâd), Konya müzesinin eski müdürü Zeki Oral tarafından bulunmuştur.

Eşrefoğlu camiinde Anadolu Selçuklu devrinden kalma üç halı bugün Konya müzesindedir.

Bunlarda Konya halıları özellikleri görülür.

Beş metre uzunlukta olan birincisi koyu mavi zemin üzerine açık mavi renkte üslûplanmış çiçek resimleri ile süslenmiştir; 170×254 sm boyutlarında olan ikinci halının koyu mavi zemini üzerinde kırmızı sekiz köşeli yıldızlar görülür; «Holbein halıları» grubunun en eski örneği olan üçüncü halı beş metre uzunlukta olduğu sanılan bütünün bir köşe parçasıdır.

Beyşehir

Bir cevap yazın