Beyzade Mehmed Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Beyzade Mehmed Kimdir Türk hekimi (öl. 1619).

Ahmed I in «etibbâ-yı hassa»sındandı.

1615’te yazdığı, Ravzat-üs-Sıhha ve Devhat-ül-Etibbâ (Sağlık Bahçesi ve Tabipler Ulu Ağacı) adlı arapça tıp kitabı on bölüm halindedir:

1. Sağlığın mahiyeti

2. Nefsanî arzuların mahiyeti ve bu konuda gereken tedbirler

3. Yenilecek ve içilecek şeyler

4. Sükûn ve hareket

5. Uyku ve uyanıklık

6. Nefsanî hareketler

7. Boşalma ve içeride hapsetme hassaları

8. Cinsî münasebet, faydaları, zararları

9. Yıkanma ahvali

10. Kötü işlerden korunma çareleri

Diğer bir eseri ise, Musannef adlı tıp kitabıdır.

Bir cevap yazın