Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Bezm ü Rezm Nedir,Ne Demek | Türk Tarihi |

Bezm ü Rezm Nedir XIV. yy.da farsça yazılmış Anadolu Türk tarihi kaynaklarından.

Yazarı Aziz bin Erdeşir Esterâbâdî, Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin’in sarayında yaşadığı için kitabında onun siyasî, ilmî ve özel hayatına ait değerli bilgiler vardır.

Ayrıca kitapta Anadolu’daki diğer Türk beylikleri hakkında da bilgi verilmektedir.

Yazma nüshaları İstanbul kütüphanelerinde bulunmaktadır. 1928’de İstanbul’da yayımlandı.

Bir yanıt yazın