Bezmara Kadın Kimdir,Hayatı

Bezmara Kadın Sultan Abdülmecid’in zevcesi. Çok iyi bjr öğrenim yapmıştı, çok güzeldi.

Abdülmecid’in hareminde VI. kadın efendi payesine yükseldi. Bir süre sonra geçimsizlik yüzünden ayrıldılar.

Ferik ressam Tevfik Paşa ile evlendi. Abdülaziz, Tevfik Paşayı azletti.

Tevfik Paşanın boşadığı Bezmârâ, Bursa’da bir defa daha evlendi, sıkıntı içinde öldü.

Bir cevap yazın