Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Coğrafya

Biga Yarımadası | Özellikleri,Dağları | Coğrafya Bilgileri |

Biga Yarımadası Marmara bölgesinin güneybatısında yarımada.

Biga Yarımadası Coğrafi Özellikleri

Kuzeyde Marmara denizi, güneyde Edremit körfezi, batıda Ege denizinin kuzey kısmı ve Çanakkale boğazı ile kuşatılmıştır.

Güneyde 1767 m’ye Biga Yarımadasıyükselen Kaz dağı dışında, Biga yarımadası vâdilerle yarılmış tepelik bir görünüştedir.

Çukur ovalar az yer tutar.

Bunlar da genellikle bazı akarsular boyunda ve bunların ağız kısımlarında gelişmiştir: Meselâ Kocabaş çayı (Biga çayı) üzerinde Biga, ağız kısmında Sinekçi ovası, Eski Menderes çayı boyunda Bayramiç ve Ezine ovaları ile bu çayın ağzındaki Trova ovası bunlar arasında sayılabilir.

Yarımadanın merkezî kısımlarında yükseltileri 500-1 000 m arasında birtakım münferit dağ ve tepeler yükselir.

Biga Yarımadası Dağları

Kayalıdağ (775 m), Kocakır tepe (815 m), Dededağ (766), Şap dağı (764 m).

Bunlar yer yer yoğunluğunu koruyan ormanlarla kaplıdır.

Ağaçlar arasında palamut meşesi hâkim türü teşkil eder.

Edremit körfezi kıyısındaki dar kıyı şeridinde zeytin ağaçları görülür.

Bir yanıt yazın