Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Bilecik Mülakatı | Kurtuluş Savaşı Tarihi |

Bilecik Mülakatı Kurtuluş savaşında Ankara ve İstanbul hükümeti temsilcileri arasında yapılan görüşme (5 aralık 1920).

Bilecik MülakatıT.B.M.M. başkanı Mustafa Kemal Paşa, yanında Garp cephesi komutanı ismet Pasa olduğu halde Bilecik istasyonunda, İstanbul’dan gelen eski sadrazamlardan Ahmed İzzet (Furgaç) ve Bahriye Nazırı Salih (Kezrak) Paşalarla Ziraat Nazırı Hüseyin Kâzım Kadri, elçilerden Cevad, Babıâli hukuk müşavirlerinden Münir (Ertegün) Beyler ve Fatin Hoca’dan (Gökmen), kurulu heyetle görüştü.

Görüşme, Damat Ferit hükümetinin düşmesinden sonra kurulan Tevfik (Okday) Paşa hükümetinin Ankara ile bir uzlaşma zemini bulmak istemesi üzerinde yapılıyordu.

İstanbul’dan gelen heyetin Anadolu’da başlayan milli hareketin anlam ve amacını kavramaması yüzünden olumlu sonuç alınamadı.

Atatürk, görüşmeden sonra heyetin İstanbul’a dönmesine izin vermeyerek birlikte Ankara’ya getirdi ve yurdun selâmeti için daha etkili bir şekilde çalışmak üzere geldiklerini ilân etti.

Fakat heyet üyeleri Ankara’da kalmayı kabul etmedikleri için kendilerinden İstanbul hükümetlerinde tekrar görev almayacaklarına dair söz alınarak geri dönmelerine izin verildi.

Bir yanıt yazın