Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-SanatTarih

Binbir Gün Masalları,Konusu | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Binbir Gün Masalları (Les Mille et Un Jours), Doğu masalları derlemesi. 1710-1712’de F.Petis de la Croix tarafından yayınlandı.

Yazar önsözünde masalları Muklah adında bir dervişin eski Hint ve Türk metinlerinden derlediği farsça bir kitaptan çevirmiş olduğunu söyler.

Fakat Muklah’ın bu metnini gören olmamıştır. Masalların çoğu El Ferec ba’d el Şidde (Sıkıntıdan sonra Ferahlama) adlı arapça eserin türkçe tercümesinde bulunmaktadır.

Binbir Gün Masalları Konusu

Belki de Petis, çevirilerini bu eserden yapmıştır. Bu masalların Seyf-ül-mülük gibi ayrı hikâye olarak ün alanları da vardır.

Masalların dili Gil Blas’ın yazarı Lesage tarafından gözden geçirilmiştir. Kitap erkeklere karşı birtakım saplantıları olan bir prensesin başından geçenleri anlatır.

Masallar prensesi bu saplantılarından kurtarma amacını gütmektedir.

Binbir Gün Masalları Ali Rauf tarafından Elf-ün-Neher ve’n-Nehar adıyla eksik olarak türkçeye çevrildi (I. cilt 1867, II. cilt 1870). 1873’te de Mustafa Hilmi Paşa, Ahmed Şükrü ve Sait Fehmi’nin de yardımıyla eksikler tamamlanarak ikinci defa yayınlandı.

Bir yanıt yazın