Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Binbirdirek Sarnıcı,Tarihçesi,Özellikleri | Tarihi Yapılar |

Binbirdirek Sarnıcı İstanbul’da kapalı bizans sarnıçlarından biri.

Sultanahmet camii ile Çemberlitaş arasındaki bölgede, Divanyolu’nun arkasındaki çocuk parkının altında.

Binbirdirek Sarnıcı Tarihçesi

Binbirdirek SarnıcıKonstantinos’un Bizans’ı 330’da Doğu Roma imparatorluğunun başkenti yaptığı sırada yanında bulunan 12 romalı senatörden Philoksenos’un Forum yakınına kendisi için yaptırdığı sarayın sarnıcı olduğu kabul edilir.

XV. yy.da yıkılan Kırksehitler kilisesinin sarnıcı olduğu da ileri sürülür.

Bazıları ise, İustinianos devrinden kalma bir yapı olduğunu savunurlar.

Bulunan mühürlü tuğlaların büyük bir kısmı V. yy.a, geri kalanı da İustinianos devrine aittir.

Binbirdirek Sarnıcı Özellikleri

Uzunluğu 64 m, genişliği 56,40 m’dir. İçinde 14 sütunluk 16 sıra vardır, aşağı yukarı 3,80 m uzaklıkta olan sütunların toplamı 224’tür.

Alttakiler 4,90, üsttekiler 4,40 m boyunda, 60 sm çapında parçalardan, kalın bileziklerle tutturularak yapılmıştır.

Birbirinin aynı olan sütun başlıklarının üzerinde hiç bir süsleme yoktur.

Yalnız bizanslı ustaların adlarını belirten

İşaretleri taşırlar 292 m kalınlıktalı duvar ları Horasan harcı ile tuğladan örülmüştür; yapının yüksekliği aşağı yukarı 14,50 m kadar ve 325 000 m2 su alabilecek hacimdedir.

Üzerinde mazgal deliklerine benzeyen, yol seviyesindeki 10 pencere sarnıca ışık verirdi.

Işık alabilmek için sonraları tonozlardan bazıları delinerek pencereler yapılmıştır.

Osmanlılar devrinde ipekçiler gediğine verildi; içine ipek ve iplik tezgâhlan kuruldu.

Üzerindeki alana Murad IV zamanında Tayyarzade, daha sonra Fazlıpaşa konakları yapıldı.

Binbirdirek Sarnıcı
Binbirdirek Sarnıcı

Bir yanıt yazın