Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Coğrafya

Binboğa Dağları,Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Binboğa Dağları Orta Torosların birbirine paralel olarak uzanan sıradağlarından en doğuda bulunanı.

Binboğa Dağları Özellikleri

Seyhan’ın Göksu ile Ceyhan’ın Göksün kolu arasında güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanır.

Yamaçları, adı geçen iki akarsuya kavuşan vâdilerle derin ve sık bir şekilde yarılmıştır.

Binboğa dağları kısmen ormanlık veya çalılıktır.

Yüksek kısımlarında otlarla kaplı dalgalı yayla sırtları görülür. Yükseklikleri güneyden kuzeye doğru artar.

En yüksek noktası olan Binboğa doruğu (2 935 m).

Dağların yapısında Birinci zaman kayaları geniş yer tutar, özellikle yeşil kayalar (serpantin) ve Karbon-Perm devresine ait şist ve kalkerler yaygındır.

Maraş’ı Göksun-Pınarbaşı üzerinden Kayseri’ye bağlayan yol, Binboğa dağlarının batı kenarını izler.

Bir yanıt yazın