Birgi Ulu Camii,Mimari Özellikleri | Tarihi Yapılar |

Birgi Ulu Camii İzmir’in ödemiş kazası, Birgi nahiyesinde Aydmoğlu Memed Bey’in 1312-1313’te yaptırdığı cami.

Birgi Ulu Camii Mimari Özellikleri

Birgi Ulu CamiiÜslupça Anadolu Selçuklularının mimarî özelliklerini devam ettirir.

Kare planlı bir yapıdır, önünde ahşap çatısını sekiz sütunun taşıdığı son cemaat yeri vardır.

Doğu ve güney duvarları temiz bir işçilikle örülmüş mermer bloklardan yapılmıştır.

Batı duvarları sonradan onarılmıştır.

Doğudaki kapının dikdörtgen kabartma bir çerçevesi vardır.

Süsleme çok basittir.

Yapının içi dört sıra sütun ile beş şahına bölünmüştür: yandakilere göre daha geniş olan orta şahının solunda, üzeri küçük bir kubbecikle örtülü mihrap bulunur.

Kemer ve gergilerle birbirine bağlı 16 sütun caminin ahşap çatısını taşımaktadır.

Selçuk üslûbu çinilerle bezenmiş mihrap günümüze kadar bozulmadan kalabilmiştir.

Oymalar ile süslenmiş mimberi ve pencere kapakları selçuk ahşap sanatının en güzel örneklerindendir, ön tarafı arabesk oymalarla süslenmiştir.

Sağ tarafta dört hadis ile mimberin yapılış tarihi, altta ise yapan sanatçının adı yazılıdır (Muzafferüddin bin Abdülvâhid bin Süleyman-ül-Garbî).

Caminin kuzeyinde iki tane kadınlar mahfili vardır.

Güney doğu köşesinde yükselen minaresi sırlı tuğlalardan yapılmıştır.

Şerefenin üzerindeki bölüm kırmızı ve türkuaz renklerle zikzak ve yatay, altı ise ortasında noktaları olan kırmızı ve mavi baklava biçiminde bezemelerle süslenmiştir.

Caminin güneydoğu köşesinde Bizans’tan kalmış olduğu sanılan bir aslan heykeli de vardır.

Aydınoğlunun türbesi caminin kuzeybatı köşesindedir.

Bir cevap yazın