Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Birinci Dünya Savaşı’na Girişimiz Faydalı Oldumu

Osmanlı devletinin birinci dünya savaşına giriş nedenleri, Osmanlı devletinin birinci dünya savaşına giriş sebepleri, Osmanlı devletinin birinci dünya savaşına giriş süreci, Osmanlı devletinin birinci dünya savaşına girişi ,Birinci Dünya Savaşı’na Girişimiz Faydalı Olmuşmudur İstiklâl Savaşı’nda 23. tümen kurmay başkanlığı görevini ifâ etmiş bulunan Harb Tarihi yazarı General Fahri Belen Kurtuluş Savaşı’na dâir yazdığı eserde aynen şöyle demektedir:

“1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı’na girişimiz büyük bir hatâ sayılmaktadır.
Şunu söylemeliyim ki Almanya’nın mağlûp olacağı kestirilemezdi.
Ancak iki savaştan yenilgi ile çıkan millet çok yorgundu. Sosyal ve ekonomik durum da savaşa girmeye elverişli değildi..
Osmanlı Hükümeti, yalnızlıktan kurtulmak için Ingiltere ve Fransa’ya ittifak teklifinde bulunmuştu.
Müttefikleri Rusya,, Osmanlı Devleti’nin dostluğunu değil, onun parçalanmasını istediği, kendilerinin de Türkiye topraklarında emelleri bulunduğu için İtilâf devletleri, Osmanlı Devleti ile ittifâka yanaşmadılar.
Onlar, Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını isteyerek, toprak bütünlüğü hakkında da teminât verdiler.
Bu teminâta inanılamaz, özellikle muzaffer bir Rusya’nın önünde durulamazdı.
1905 ve 1907 yıllarında İngiltere ile Rusya Yakın ve Ortadoğu’daki isteklerinde uyuşmuş bulunuyorlardı.
Osmanlı Devleti tarafsız kalabilır miydi? Bunun mümkün olup olmadığı üzerinde durmayarak söylemeliyim ki Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığı savaşı iki yılda bitirebilir ve Rusya galiplerin ön safında yer alabilirdi.
Bunun doğuracağı sonucu okuyucularımın takdirine bırakıyorum.
Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi elbette, bir hatâ idi.
Fakat o, iki milyon düşman kuvvetini karşısında tutmak ve Çanakkale Boğazı’nı kapatmak suretiyle Rusya’nın çökmesini ve galip devletlerin savaştan yorgun çıkmalarını sağlamıştır.
Bu durumun İstiklâl Savaşı mûcizesni yaratmakta büyük etkisi olduğunu da unutmamak gerekir.

Bir yanıt yazın