Bişr Bin Mervan Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Bişr Bin Mervan Emevi kumandanı (öl. 694).

Emevi halifelerinden Mervan bin Hakem’in üçüncü oğlu.

Genç yaşında, Merc Rahit muharebesinde bayraktarlık yaptı.

Kardeşi Abdülmelik tarafından Küfe valiliğine tayin edildi.

Bir süre sonra Basra valiliği de kendisine verildi.

Bu sırada patlak veren Ezrakiler isyanında yanlış hareket ederek isyanı bastırmaya memur edilen Muhelleb’in düşman karşısında haftalarca hareketsiz kalmasına yol açtı.

Bu sırada ansızın ölmesi, askerlerin dağılmasına sebep oldu.

Şairlerden, musikişinaslardan hoşlanır, onları her zaman korur ve bol ihsanda bulunurdu.

Bunun için devrin en ünlü şairlerinden Ferezdak, Cerîr v.b. onu kasideler yazarak övmüşlerdir.

Bir cevap yazın